Jorritsma: meer geld uittrekken voor files

DEN HAAG, 19 JAN. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) vindt dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor filebestrijding dan in de conceptverkiezingsprogramma's is vermeld. De VVD-minister wijst er vandaag in NRC Handelsblad op dat het kabinet tot het jaar 2000 twee miljard gulden heeft uitgetrokken voor maatregelen tegen files. Tot 2005 is nog eens zeven miljard nodig, maar het is onduidelijk waar dat geld vandaan moet komen.

“De kans om ons land bereikbaar te houden, de leefbaarheid te waarborgen, onze achterstand op het punt van infra-investeringen goeddeels weg te werken, onze internationale concurrentiepositie te behouden en ons land klaar te stomen voor de 21ste eeuw, mogen we beslist niet laten lopen”, aldus de minister.

Maatschappelijke groeperingen als Bovag-Rai en VNO/NCW hebben de laatste weken verklaard dat het kabinet onvoldoende doet om de files te bestrijden. Uit een enquête van VNO/NCW bleek vorige week dat de populariteit van minister Jorritsma onder werkgevers de afgelopen maanden is afgenomen. Ze zou onvoldoende doen om de files te bestrijden.

Het Kamerlid Leers (CDA) is verbaasd over de volgens hem plotselinge aandacht van de minister voor de files. Hij waarschuwt dat enkele miljarden guldens extra de problemen in de infrastructuur allerminst oplossen. “Daarvoor is tot 2010 zeker zestig miljard gulden nodig, terwijl er nog maar twintig miljard beschikbaar is.”