GELD STINKT NIET...

Dragers van een publiek ambt praten zelden over geld, althans niet zolang het hun eigen geld betreft. De inkomsten van politici en ambtenaren zijn weliswaar openbaar, maar dat betekent niet dat er ook openlijk over wordt gesproken. Wie vorige week informatie vroeg over het salaris van de Groninger procureur-generaal Steenhuis, die in opspraak raakte door zijn betaalde nevenfuncties, werd door het ministerie van Justitie doorverwezen naar het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie verwees terug naar Justitie. Steenhuis blijkt uiteindelijk 15.440 gulden per maand te verdienen. Exclusief zijn 1.500 gulden per maand als 'gastadviseur' van het adviesbureau Bakkenist en de 1.000 gulden per vergadering als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Abri Beveiliging BV.

Het weekblad HP/De Tijd stuitte deze maand evenzeer op terughoudendheid toen het wilde nagaan of kandidaten voor de Tweede Kamer er na hun eventuele verkiezing financieel op voor- of achteruitgaan. “Onfatsoenlijk en totaal irrelevant”, reageerde de afdeling voorlichting van het PvdA-partijbureau. De meerderheid gaat ervolgens het blad flink op vooruit.

Een parlementair redacteur van De Volkskrant, Milja de Zwart, heeft nu een boek uitgebracht*, dat vol staat met dit soort 'onfatsoenlijke en irrelevante' informatie. Het is een vademecum voor iedereen die wil weten hoe nieuwelingen in de Kamer door hun fractiegenoten worden pootje gelicht en hoe ministers en ambtenaren tijdens Kamerdebatten via een computerschermpje met elkaar communiceren. En het bevat de onvermijdelijke lijst met wie per jaar wat verdient. Een selectie: Burgemeester van een dorp met minder dan 2001 inwoners: 80.155; Gedeputeerde van een provincie: 182.723; Tweede-Kamerlid (inclusief een minimum aan onkostenvergoedingen): 184.968; Tweede-Kamerlid (inclusief een maximum aan onkostenvergoedingen): 205.843; Staatssecretaris: 218.636; Minister: 235.657; Vice-president van de Raad van State: 235.657; Burgemeester van een stad met meer dan 375.000 inwoners: 241.531; Tweede-Kamervoorzitter: 247.029; Minister-President: 249.397; Minister van Buitenlandse Zaken: 256.285; Commissaris van de koningin: 260.917

* Milja de Zwart - Binnenhof voor buitenlui. De Geus, 1998. Prijs: 29,90 gulden.