EO

Foto: BIJ DE OMROEP THUIS

'...maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en tot het uiterste der aarde'. In de hal van het omroepgebouw van de EO worden de medewerkers elke dag bij het binnenkomen herinnerd aan het waarom en waarvoor van hun omroep. (Foto Jörgen Krielen)