Drs. T.J.J. Schmitz

Drs. T.J.J. Schmitz is per 1 juli benoemd tot algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT). Hij volgt mr. J.A.T. Cornelissen op, die met pensioen gaat. Schmitz is momenteel directeur van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Eerder was hij als senior secretaris Economische Zaken verbonden aan het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (N.C.W.).