Dr. A. van den Heuvel

Dr. A. van den Heuvel is benoemd tot voorzitter van Stichting Max Havelaar. Hij volgt dr. J. van Kemenade op, die na twee jaar het voorzitterschap neerlegt. Van den Heuvel was eerder onder andere vice-voorzitter van het NOS-bestuur, voorzitter van de raad van bestuur van VARA, voorzitter van ICCO en lid van het centraal comite van Wereldraad van Kerken. Op dit moment is Van den Heuvel ook voorzitter van het college van bestuur van de Media Academie in Hilversum en president van de World Association of Christian Communication te Londen.