'Aftrek rente moet blijven'; Kok negeert amendement PvdA-congres

AMSTERDAM, 19 JAN. PvdA-leider Kok weigert een uitspraak van het PvdA-congres uit te voeren om de fiscale aftrek van de hypotheekrente te beperken. Andere partijen willen weten met welk standpunt de PvdA de verkiezingsstrijd ingaat.

Vrijdagavond nam het PvdA-congres een amendement aan waarbij de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor dure woningen werd beperkt. Eerder op de dag was een dergelijk voorstel net niet aangenomen. In zijn slotspeech nam Kok zaterdagmiddag afstand van de beperking. “Mensen met een gewoon huis en een gewoon inkomen moeten ook op mij kunnen rekenen”, zei Kok, die zich over dure woningen niet uitliet.

Andere partijen reageren verbaasd. “Of de partijleider is ongeloofwaardig of het verkiezingsprogramma”, meent Tweede-Kamerlid G. Ybema (D66). G. Terpstra (CDA) noemt het “schadelijk voor de gemoedsrust van eigenhuizenbezitters” dat partij en partijleider verschillend denken over de hypotheekrente. H. Hoogervorst (VVD) hoopt “dat Kok boven zijn partijprogramma blijft staan, want de beperking van de hypotheekrente staat nu wel in dat programma”.

Het congres stelde de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen zonder een wijziging vast. De PvdA-leden uitten wel kritiek op een gebrek aan regionale spreiding. “Het is een Randstad-lijst”, stelde een Limburgse afgevaardigde.

Het congres scherpte het verkiezingsprogramma van de partij op enkele punten aan. Het bedrag aan ontwikkelingshulp wordt verhoogd van 0,8 procent van het bruto nationaal produkt tot één procent. Het partijbestuur wilde het huidige percentage handhaven in de volgende kabinetsperiode. Door de groei van de economie zal er automatisch steeds meer geld beschikbaar komen voor ontwikkelingshulp, redeneerde het partijbestuur. Het ging echter toch door de knieën, omdat het congres sterk aandrong op verhoging van het budget. Afgevaardigden typeerden een percentage van 0,8 als 'onfatsoenlijk', 'ongeloofwaardig' en 'onverstandig'. Kok verzette zich niet tegen een hoger budget (ongeveer 1,5 miljard gulden).

Het concept-verkiezingsprogramma werd ook aangepast ten aanzien van de gekozen burgemeester. Niet de kiezers, maar de gemeenteraad dient volgens de PvdA voortaan uit zijn midden de burgemeester kiezen.

PvdA-leider Kok wil dat er in een volgende kabinetsperiode een half miljoen nieuwe banen worden gecreërd. Daarnaast moet werk “meer lonen”, aldus de premier. “Dat kan door er voor te zorgen dat lager betaalde werknemers straks netto meer overhouden van hun bruto loon.” De PvdA-leider verwees naar het onlangs gepresenteerde belastingconcept voor de volgend eeuw. Kok wil een arbeidstoeslag invoeren die het huidige arbeidskostenforfait vervangt. Daarnaast moet het tarief van de eerste schijf zo worden verlaagd “dat lagere en middeninkomens daar in het bijzonder voordeel van hebben (...)

Kok noemde verder onderwijs en de gezondheidszorg als belangrijke PvdA-prioriteiten in een volgend kabinet. Over Europa zei de PvdA-leider dat een brede invoering van de euro per 1 januari 1999 in het belang is van de Europese Unie en van Nederland.