Van Drimmelen legt functie neer

Gereformeerd theoloog en kerkjurist L.C. van Drimmelen, die een week geleden in Trouw bekende pedofiel te zijn en die bekentenis twee dagen later weer introk, heeft gisteren zijn werkzaamheden als gereformeerde docent in het kerkrecht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam gestaakt.

Zijn besluit daartoe is een vervolg op de beslissing van de gereformeerde synode om geen gebruik meer te maken van Van Drimmelens adviezen. Van Drimmelen heeft gisteren zijn verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik door pedofielen. De dagelijkse besturen van de Hervormde Kerk, de Lutherse Kerk en van het Samen op Weg-overleg dat moet leiden tot een fusie met de Gereformeerde Kerken, betreuren de schade die door de affaire is veroorzaakt. In een gezamenlijke verklaring benadrukken ze de afwijzing van iedere vorm van seksueel contact tussen volwassenen en kinderen. Ze zeggen begrip te hebben voor het aftreden van het voltallige dagelijks bestuur van de Gereformeerde Kerken, de derde partner in het Samen op Weg-proces.