Themapagina Burger - geweld - gezag

Eerst was er het zinloze geweld, pal daarop de voortwoekerende bestuurscrisis bij politie en openbaar ministerie. Deze week is een groot deel van het Zaterdags Bijvoegsel gewijd aan de driehoek burger - geweld - gezag. De sterke non-interventiecultuur die zich de laatste decennia in Nederland heeft verspreid, is ook doorgedrongen in organisaties wier taak het juist is te interveniëren, schrijft Herman Vuijsje.

Volgens Amsterdams hoofdcommissaris Nordholt moet de politie onder de minister van Binnenlandse Zaken ressorteren. Een reportage over de 'nieuwe geüniformeerden' toont aan dat er steeds meer controle op straat is - maar daardoor wordt wel het gezag steeds diffuser. De Rijksrecherche heeft het optreden bij de Eurotop onderzocht van ME-peloton Bravo 20 en verdenkt drie hoofdagenten van mishandeling. Aan bereidheid tot interveniëren hier geen gebrek, maar misschien wel aan ervaring, aldus hoogleraar strafrechtwetenschappen T. Schalken. En in Duitsland wil de eerste Groenen-politiecommissaris Hubert Wimber de weg van de zware dialoog bewandelen voordat hij naar de gummiknuppel grijpt. Hoe moeten de gezagsdragers hun gezag terugkrijgen?

Lieke is niet in Leiden, dus wandel ik voor het eerst sinds dagen weer naar mijn eigen huis. Ik vloek wanneer ik merk dat ik geen huissleutel bij me heb. Na lang aanbellen loop ik terug naar de sociëteit om bij een huisgenoot een huissleutel te lenen. Voordat ik in slaap val, zie ik - zoals al de hele week - het toetsenbord vol zwevende letters voor me.