Smetvrees (2)

In reactie op de bespreking van Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur van Elsbeth Etty deel ik, vurig bewonderaarster van zowel Hilda van Suylenburg als Langs lijnen van geleidelijkheid u het volgende mee over de bron van de parallel tussen beide romans.

Krabben en bijten helpt hier niet: de eer van de ontsluiting van die parallel komt niemand anders toe dan aan de twee neerlandici, die in De nieuwe taalgids de tekst publiceerden van hun lezing hierover op de Couperusdag van 18 mei 1984. Tessel Pollman heeft ze dan ook genoemd in het postscriptum bij haar - op weer andere punten baanbrekende - voorwoord van de uitgave van Hilda van Suylenburg van 1984. De bronvermelding moet dus zijn: I. van Geest-Jacobs en M. Klein, Couperus en de Vrouwenquestie. De nieuwe taalgids 78 (1985), 127-136.