Schoolbesturen tegen staking

ROTTERDAM, 17 JAN. De werkgeversorganisaties voor middelbare scholen (schoolbesturen) verzetten zich tegen de geplande lerarenstaking op 29 januari. Ze zeggen niet te kunnen ingaan op de eis van de onderwijsbonden om in de CAO het aantal lesuren per leraar met twee uur te verminderen tot 26 uur. Het ultimatum van de bonden loopt vandaag af.

Volgens de besturen hebben de vakbonden het aan zichzelf te danken dat er geen ruimte is om minder uren te werken. “De werknemersbonden hebben deze mogelijkheid geblokkeerd door met de minister (Ritzen) een CAO af te sluiten waarin zij instemmen met een kortere werkweek zonder dat de kosten van deze arbeidsduurverkorting volledig worden vergoed”, aldus de besturen gisteren. Zij zijn bereid om een 27-urige werkweek in te voeren, maar zeggen alleen een 26-urige werkweek te kunnen aanbieden als dat wordt beschouwd als een jaarlijks gemiddelde. Dat houdt in dat elk schoolbestuur beslist hoe een leraar zijn extra vrije tijd opneemt: bijvoorbeeld met een paar dagen vrij per jaar. De bonden willen dat iedereen twee uur minder per week werkt en dan wordt vervangen.

De bonden zeggen dat leraren in de praktijk niets merken van de arbeidsduurverkorting die ze in 1996 kregen. Ze hebben nu opgeroepen tot een landelijke staking op alle middelbare scholen. Leraren van eindexamenklassen worden opgeroepen door te werken om die leerlingen te ontzien.