Reorganisatie kost Kodak jaarwinst

NEW YORK, 17 JAN. Eastman Kodak heeft vorig jaar een nettowinst behaald van slechts 5 miljoen dollar (10,3 miljoen gulden). Dat bedrag staat in schril contrast tot de 1,29 miljard dollar (2,66 miljard gulden) die het Amerikaanse foto- en filmconcern in 1996 overhield. Dat de winst vrijwel geheel is verschrompeld, komt door een voorziening van 1,5 miljard dollar (3,09 miljard gulden) die het concern heeft getroffen voor een grote banenvermindering.

In december maakte Kodak bekend 6.600 banen te willen laten verdwijnen, bovenop de 10.000 die al eerder waren aangekondigd. Ten tijde van de aankondiging werkten er ruim 100.000 mensen.

De omzet was ook kleiner, zij het lang niet zoveel als de winst. Kodak zette vorig jaar 14,71 miljard dollar om tegen 16,24 miljard dollar in 1996. Deze vermindering is het gevolg van het afstoten van enkele bedrijfsonderdelen.In het laatste kwartaal van vorig jaar kwam de winst, zonder buitengewone posten, uit op 164 miljoen dollar. Dat was net zoveel als in het laatste kwartaal van 1996. De kwartaalomzet zakte van 4,41 miljard tot 3,83 miljard dollar. (KRF,ANP)