Rechtenstudie (1)

De Leidse rechtenfaculteit is onlangs in overleg getreden met een beroepsorganisatie van belastingdeskundigen en het ministerie van Financiën om degenen die in deeltijd belastingrecht willen studeren, een meer efficiënt programma aan te bieden.

Er is aan de bedoelde beroepsorganisatie en de groep controleurs van het ministerie van Financiën een onderwijsprogramma aangeboden met dezelfde zwaarte en diepgang als de normale studie, waarbij het aantal begeleidingsuren heel efficiënt is geconcentreerd. En het is dan natuurlijk ridicuul en buitengewoon tendentieus om 80 weken onderwijs - met veronachtzaming van minimaal 20 uur zelfstudie per week - aan te duiden als 80 dagen werken, zoals NRC Handelsblad deed onder de kop 'Leiden produceert juristen in 80 dagen' (12 januari).

Naast deze concentratie van begeleidingsuren is aan de studenten, die al een aantal examens hebben afgelegd dat is afgenomen door de beroepsorganisatie of het ministerie van Financiën als afsluiting van een driejarige controleursopleiding en daarnaast aantoonbaar langdurige praktijkervaring hebben opgedaan, na een intensief onderzoek van de waarde daarvan een aantal vrijstellingen gegeven voor precies die onderdelen waarin deze praktische vakken worden gedoceerd.

Voor een tweetal groepen heeft de Leidse rechtenfaculteit met betrekking tot een dergelijk pakket een contract gesloten. Voor dit onderwijs worden steeds dezelfde examens afgenomen als voor de andere groepen studenten. De exameneisen zijn dus precies gelijk. De resultaten die de eerste groep de afgelopen maanden behaald heeft, liggen overigens beduidend hoger dan het gemiddelde.

Er zijn ook juridische faculteiten van andere universiteiten deze 'markt van contractonderwijs' gaan betreden, maar zij zijn er niet in geslaagd om met name het zo begeerde contract met Financiën binnen te halen.

Een faculteit meldt dat zij verloor vanwege de prijs en omdat zij minder vrijstellingen wilde geven. Dat laatste blijkt bij vergelijking van de programma's een slag in de lucht. Maar het meest bont maakt het de rector van de EUR, die spreekt van het opleiden van juridische fietsenmakers. Hij toont er slechts mee aan een slechte verliezer te zijn.