PvdA-congres wil meer milieuregels en minder jacht

AMSTERDAM, 17 JAN. Het PvdA-congres heeft de milieu- en natuurparagraaf van het concept-verkiezingsprogramma op enkele punten aangescherpt. Het congres, vandaag en gisteren bijeen in Amsterdam, wil dat de groei van Schiphol veel strikter wordt begrensd dan de commissie wenste die het concept-programma schreef. Bovendien mag er van het congres absoluut niet geboord worden naar gas of olie in de Waddenzee.

Het congres besprak gisteren het verkiezingsprogramma 'Een wereld te winnen'. Vandaag zou het zich over de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen buigen.

De afgevaardigden steunden gisteren ook het voorstel van de afdeling Amsterdam De Pijp om de jacht op in het wild levende zoogdieren en vogels te verbieden. Aan de betreffende passage werd expliciet toegevoegd dat ook leden van het koninklijk huis niet mogen jagen.

De PvdA-leden gingen ook verder wat betreft de aanleg van een hogesnelheidslijn naar het noorden. Het partijbestuur wilde zo'n lijn “bespoedigen”, het congres besloot dat er in elk geval een lijn moet komen van Amsterdam via Friesland naar Groningen, en snel daarna naar Hamburg.

Op sociaal gebied besloot het congres dat langdurig werklozen die niet meer aan de slag kunnen komen, recht hebben op een hogere uitkering. Hoeveel hoger werd niet vermeld. Als de economische groei hoger uitvalt dan de twee procent per jaar waarmee in het verkiezingsprogramma rekening is gehouden, moeten het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen over de hele linie worden verhoogd, zo besloot het congres.

Partijvoorzitter en Tweede-Kamerlid Adelmund toonde zich opgelucht dat een voorstel waarbij de fiscale aftrek van hypotheekrente aan een maximum werd gebonden net niet werd aangenomen. Was het voorstel wel aangenomen, dan was volgens de partijvoorzitter “een zeer serieuze heroverweging” nodig geweest.

Adelmund gebruikte haar openingsrede, gistermiddag, om de aanval te openen op GroenLinks en de Socialistische Partij.