'Politie heeft leidersprobleem'

AMSTERDAM, 17 JAN. De politie in Nederland heeft een leiderschapsprobleem. Omdat de korpsleiding “soms wel voor negentig procent van de tijd” bezig is met zaken van beheer, raakt de agent op straat “verdwaald en verlaten”.

Dat zegt hoofdcommissaris E. Nordholt, voormalig korpschef van de politie Amsterdam/Amstelland en tegenwoordig adviseur voor de minister van Binnenlandse Zaken, in een gesprek met deze krant. “Ik denk dat als je de politiemensen er nu naar vraagt, velen zich in de steek gelaten voelen.”

Nordholt wil geen commentaar leveren op de gebeurtenissen bij de politie in Groningen, maar verzet zich tegen de suggestie dat individuele agenten de schuld dragen voor het niet-optreden tegen een groep gewelddadige jongeren, eind vorige maand. “Dienders kun je niet verantwoordelijk stellen voor een leiderschapsprobleem of een bestuursprobleem”, aldus Nordholt. Hij zegt erbij dat een politieman natuurlijk altijd te hulp moet komen als de burger daarom vraagt. “Daar zijn we voor opgeleid.”

Volgens Nordholt is de politie “bevangen geraakt door papier”, sinds de reorganisatie op basis van de Politiewet van 1993. De leiding van de verschillende korpsen is veelal meer bezig met organisatiekwesties en plannen dan met operationele zaken. Zo verdwijnt het echte doel uit het oog: “Een veiliger Nederland.”

Nordholt pleit voor een nieuwe politiewet die de invloed van justitie en burgemeesters op het beheer van de politie weer ongedaan maakt. De zorg voor het beheer - de organisatie, de structuur en de verdeling van mensen en middelen - zou volgens Nordholt moeten worden overgeheveld naar de commissaris van de koningin, die in deze als rijksorgaan optreedt.

Eerder gesuggereerde oplossingen - bijvoorbeeld dat de burgemeester van de grootste gemeente niet automatisch korpsbeheerder van de regio moet worden of dat de positie van korpschef in de Politiewet duidelijker omschreven moet worden - noemt Nordholt 'marginaal'.

Ook vindt Nordholt dat de politie exclusief zou moeten ressorteren onder de minister van Binnenlandse Zaken. Nu is ook de minister van Justitie verantwoordelijk. Volgens Nordholt is het 'onontkoombaar' dat de 25 regiokorpsen van Nederland samengaan, willen ze meepraten in de Europese Unie.