Onverwerkt verleden( 2)

De verschijning van het boek Onverwerkt verleden riep bij mij de vraag op of de heer Bolkestein binnenkort wellicht onze rooms-katholieken ter verantwoording zal roepen wegens hun trouw aan een institutie, welke vele eeuwen achtereen en op grote schaal de mensenrechten schond.

Gezien de door het Vaticaan aangekondigde opening van de inquisitie-archieven zal hij daar, dunkt mij, moeilijk omheen kunnen.

Maar bij nog tal van andere groeperingen zal hij wel 'politieke onbenullen' weten aan te wijzen. In de krant van 13 januari werd door Frenk v.d. Linden ene H. Wiegel reeds als voorbeeld daarvan binnen zijn eigen club aangedragen.

Alles op zijn tijd zal Bolkestein denken, maar toch kan hij het er nog druk mee krijgen.