Onverwerkt verleden (1)

'De grootste politieke onbenul van deze avond', aldus betitelde journaliste en schrijfster Elsbeth Etty (ex-CPN) de Amsterdamse politicoloog Meindert Fennema (ex-CPN) tijdens de presentatie van Onverwerkt Verleden, het nieuwste boek van Frits Bolkestein (NRC Handelsblad, 13 januari).

Waarom? Fennema wees tijdens deze bijeenkomst op een interessant en soms onderbelicht fenoneem. De CPN volgde in de jaren zestig en zeventig jegens de Sovjet-Unie een 'autonome politiek', die was ingegeven door een orthodoxe (zo men wil: stalinistische) afkeer van Nikita Chroesjtsjov en diens opvolgers.

Ik was er die avond niet bij en weet dus niet hoe Fennema dit boeiende gegeven, dat paradoxaal genoeg bijdroeg tot de toetreding van nogal wat libertair geöriënteerde jongeren uit de zogeheten Maagdenhuisgeneratie, precies onder woorden heeft gebracht.

Maar Etty, die behoorde tot deze toegetreden studenten en die als redacteur van De Waarheid een spraakmakende figuur in de CPN werd, heeft er getuige haar uitval naar Fennema tot vandaag geen oog voor. Van groot politiek benul geeft dit geen blijk.