India gaat gevecht aan met het poliovirus

AHMEDABAD, 17 JAN. In een van de grootste vaccinatieprogramma's uit de geschiedenis krijgen ongeveer 126 miljoen Indiase kinderen onder de vijf jaar morgen het poliovaccin toegediend. Elf miljoen vrijwilligers en twee miljoen medici moeten ervoor zorgen dat de kinderen op 650.000 plaatsen in India terecht kunnen voor het orale vaccin.

Met het immunisatieprogramma willen de Indiase regering en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het poliovirus onder de bevolking van 970 miljoen mensen voor eens en voor altijd uitschakelen.

Op 7 december vorig jaar werd het vaccinatieprogramma voor het eerst uitgevoerd. Omdat het vaccin pas actief wordt na een tweede toediening volgt morgen een herhaling. Door alle kinderen op één dag allemaal te vaccineren is de kans op succes het grootst. Volgens de WHO kreeg China de ziekte op deze manier voor het grootste deel onder controle.

Of het programma in India ook succesvol wordt uitgevoerd, is verre van zeker. Na de eerste ronde doken uit allerlei windstreken berichten op dat lang niet alle vaccinaties - in totaal 380 miljoen - op de juiste bestemming waren aangekomen. Ook werden niet alle kinderen in moeilijk toegankelijke gebieden, zoals de slums in de grote steden, bereikt.

In de hele wereld leven volgens schattingen op dit moment een kleine 20 miljoen mensen met verlammingen als gevolg van polio. Meer dan de helft van de gevallen komt uit India. Polio is een virusziekte die de zenuwen in het ruggenmerg aantast en blijvende verlamming en misvormingen veroorzaakt.

Hoewel in India al twintig jaar een goedkoop vaccin beschikbaar is, blijft de ziekte veel slachtoffers eisen wegens inefficiënte bestrijding in moeilijk toegankelijke gebieden, extreme armoede en onvoldoende hygiënische voorzieningen. Veel ouders in de krottenwijken van de grote steden en op het platteland hebben nog nooit van de ziekte gehoord.

Toch is de laatste jaren dankzij een grootschalig voorlichtingsprogramma een forse afneming van het aantal nieuwe gevallen in India tot stand gebracht. Tien jaar geleden werden nog 30.000 nieuwe gevallen per jaar geregistreerd. In werkelijkheid waren het er vermoedelijk veel meer omdat lang niet alle gevallen bekend zijn. Vorig jaar kwamen er volgens de Indiase regering nog 1.300 nieuwe gevallen bij.

De WHO streeft ernaar het poliovirus rond het jaar 2000 in de hele wereld onder de knie te hebben. In Zuidoost-Azië komt het virus al vrijwel niet meer voor. Officieel zijn 154 landen, waaronder de hele Westerse wereld, poliovrij.

Het vaccinatieprogramma in India, dat wordt gesponsord door de WHO, Rotary International, Unicef en een aantal Westerse landen, kost 58 miljoen dollar. In december 1998 en januari 1999 wordt het programma herhaald.