Geld voor scholen

ZOETERMEER, 17 JAN.Het extra geld voor scholen met achterstandsleerlingen moet eerlijker worden verdeeld.

Het ministerie van Onderwijs onderzoekt of scholen met schipperskinderen, woonwagenkinderen en allochtonen, die meer geld ontvangen dan reguliere scholen, die bijdrage krijgen waar ze recht op hebben. Het ministerie denkt, bijvoorbeeld, dat een school met allochtonen van diverse nationaliteiten meer problemen heeft dan een school met allochtonen die allemaal uit hetzelfde land komen. (ANP)