Een Web-site voor Oranje

Met een eigen website is onze monarchie klaar voor de 21ste eeuw, moet ten paleize de gedachte zijn geweest. Het Nederlandse koningshuis wil nog dit millennium op Internet, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Er buigt zich nu een werkgroep over het ontwerp voor een Oranje-site, met de homepages van de vorstendommen van Spanje en Engeland als voorbeeld.

'The British Monarchy' (www.royal.gov.uk) biedt een deftig overzicht van de bezittingen van de Engelse koninklijke familie - onroerende goederen, kunstcollecties - en de wijze waarop die kunnen worden bezocht en bekeken. Op deze 'official web site' staan ook biografieën van familieleden, een vraag- en antwoordafdeling en een verhandeling over De Monarchie Vandaag. Er is een globale dagindeling van de koningin-moeder te vinden. In de agenda van de familie staat te lezen dat de kroonprins komende woensdag een tentoonstelling bezoekt in St. Edmundsbury Cathedral. Pins Edward geeft tegelijkertijd het startsein voor het 'Festival UK 98' en prinses Alexandraopent opent eerst een dierenziekenhuis en daarna een tentoonstelling van Indiase schilderijen in het British Museum. En dat is nog maar een greep uit één dag. De homepage van het Spaanse koningshuis, 'Casa de Su Majestad el Rey de Espana, Palacio de La Zarzuela Madrid' (www.casareal.es/) is een uitstalkast van koninklijk erfgoed, wapenfeiten van voorouders en verheven constitutioneel proza. Datzelfde geldt voor de sites van de koningshuizen van Zweden (www.royalcourt.se) met luchtfoto's van elf kastelen en Denemarken (www.kongehuset.dk), waarop ook een familiestamboom. Het kan ronkender, zoals de site van koning Fahd Bin Abdul Aziz Al-Saud van Saudi-Arabië. In zijn biografie wordt koning Fahd geportretteerd als brenger van zegen en vrede in heel de wereld.

Of je nu de koningshuizen van Spanje of Engeland, van Jordanië, Saudi-Arabië, Monaco, Zweden, Denemarken, België of Liechtenstein raadpleegt - het zijn allemaal fotoalbums met levensbeschrijvingen, waar steeds eenzelfde soort onkreukbaarheid uit naar voren komen. Het zijn reclamefolders van de voorlichtingsdienst.

Dat een koninklijk huis zich ook onopgesmukt laat presenteren blijkt uit de website van koning Bhumibol Adulyadej Rama IX van Thailand (http://sunsite.au.ac.th/thailand/rama9). Wist u dat achter Zijne Majesteit Bhumibol een begenadigd schilder en musicus schuilgaat? Onder het kopje 'The King as Artist' staan artikelen over de tentoonstelling van de koning in 1982 in de National Gallery (“In de loop der jaren verlaten zijn schilderijen de werkelijkheid en neigen naar het abstracte”) en over zijn gewoonte om op de saxofoon mee te spelen met platen van zijn favoriete jazzmusici Sidney Bechet en Johnny Hodges van de Duke Ellington Band. Bij deze ontboezeming foto's van een musicerende koning in hemdsmouwen.

Niet de website van Spanje of Engeland zou de werkgroep voor de Oranje-site als uitgangspunt moeten dienen, maar die van koning Bhumibol. Er moet een overzicht komen van het beeldhouwwerk van Beatrix en van het befaamde schilderwerk van Wilhelmina. Een pagina over Pieter van Vollenhoven en zijn gevleugelde vrienden, met fragmenten in 'real audio'. Daarnaast een kennismaking met de hofhouding en een exposé van de kroonprins over watermanagement. Prins Bernhard zou zijn schilderijen niet alleen op de site permanent ten toon kunnen stellen, maar ze ook daar kunnen veilen. Het pact tussen Oranje en het Internet zou moeten leiden tot een vermenselijking in plaats van een vergoddelijking van de monarchie.