Drie BVD-leden breken met coalitie; Meerderheid regering Suriname in gevaar

PARAMARIBO, 17 JAN. In Suriname zijn drie leden van de meeregerende Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) uit de fractie in de Nationale Assemblee gestapt. De drie hebben zich bij de oppositie gevoegd, zodat de meerderheid van de regering Wijdenbosch-Radhakishun is geslonken tot één zetel.

Niet bekend

De breuk met de coalitie is geforceerd door BVD-voorzitter Motilal Mungra, die het besluit vrijdag toelichtte op een persconferentie. Hij noemde het beleid van de regering Wijdenbosch-Radhakishun in strijd met het samenwerkingsprotocol dat ten grondslag ligt aan de coalitie. President Wijdenbosch zou steeds vaker optreden met voorbijgaan aan wetten en regelgeving en zonder rekening te houden met coalitiepartners. De financieel-economische politiek zou langzamerhand een “ondraaglijke last” vormen voor het land.

Mungra zei dat Wijdenbosch en de zijnen “uit de blote hemel proberen een oorlog te creëren tegen buitenlandse mogendheden en zeker tegen Nederland”. Volgens de BVD-voorzitter zouden “enkelen plotseling vinden dat ze 'handen af van Suriname' moeten prediken, terwijl ze met dezelfde kracht 'handen af van de democratie' zouden moeten verkondigen”.

Mungra zei ook dat de kwaliteit van het bestaan in Suriname achteruitgaat. Mensen zouden worden bedreigd en geïntimideerd. Hij had, zei hij, moeite gehad met ex-president Venetiaan, maar “toen hoefde niemand bang te zijn dat hij 24 uur werd afgeluisterd en je hoefde ook niet om te kijken als je naar een feestje ging”.

Mungra zei dat hij de president en zijn regering verkeerd had beoordeeld. De BVD-leider: “Ik ben niet van plan mee te werken om dit volk op te voeden met angst, patronagesystemen en godfathers”.

Mungra zei zich ook te verzetten tegen pogingen om de media te muilkorven: “Aan dat grondrecht moet men niet komen”.

Hij zou geen druk uitoefenen op andere leden van zijn fractie of op BVD-ministers om hem te volgen: “Zij moeten zelf een keuze maken tussen democratie en dictatuur”.

De persconferentie werd bijgewoond door Harry Kisoensing van de Hernieuwde Progressieve Partij (HPP), die vorig jaar uit de coalitie stapte. Kisoensing zei desgevraagd het besluit van Munra en de zijnen toe te juichen en diens mening te delen dat Suriname te maken heeft met een “opkomende dictatuur”.

In politieke kringen in Paramaribo wordt in twijfel getrokken dat de vier BVD-ministers zullen opstappen. De vier zouden vooral oog hebben voor hun “persoonlijke, materiële belangen”.

Bronnen die anoniem willen blijven melden dat vanuit de Nationaal-Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse is geprobeerd fractieleden van niet-meeregerende partijen over te halen om toe te treden tot de coalitie, maar die pogingen zouden geen succes hebben gehad.

Harry Kisoensing van de HPP zei gisteravond niet te verwachten dat mevrouw Djawalapersad, eveneens lid van de BVD en voorzitter van de Nationale Assemblee, de coalitie zal verlaten. Kisoensing: “Die mevrouw is zo verknocht aan haar hamer en haar stoel dat ze geen enkele risico wil lopen”.