Conflict

Het conflict bij de Groningse politie is uiteindelijk terug te voeren op de Politiewet uit 1993. Die is volgens hoofdcommissaris Eric Nordholt het resultaat van de machtsstrijd tussen de politie, de burgemeester en de hoofdofficier van justitie.

De wet heeft weinig goeds opgeleverd, noch voor de politie noch voor de samenleving - tot zover is de Rotterdamse burgemeester Bram Peper het eens met Nordholt. Maar niet over de oplossing van het 'gezagsprobleem' in Nederland. De hoofdcommissaris stelt voor om het beheer over de politie onder te brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken en ziet in het verlengde daarvan een eenheidspolitie ontstaan. De burgemeester is tegen: 'Eenvoudige, snelle oplossingen zijn er niet.'

op pappier zetten. Na de lunch fax ik de ruwe versie van de Kruisrede naar Joost mijn vader. Zijn heldere kijk op een en ander zal ongetwijfeld geestverruimend werken. Telefonisch bespreken we de op- en aanmerkingen die hij heeft. Het doet me goed te horen dat de grote lijn hem aanspreekt.