Branche wenst betere informatie levensverzekering

Verzekeringsagenten hebben zich voorgenomen hun klanten beter te informeren bij het afsluiten van een levensverzekering. De assurantiewereld is de laatste tijd meermaals op de vingers getikt omdat de voorlichting tekortschoot.

De Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars (NBvA) trekt zich die kritiek aan en belooft meer openheid. Voorzitter Van Voorst Vader riep zijn achterban deze week tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op werk te maken van een betere voorlichting. “De klant heeft er recht op, de ombudsman vraagt het, de politiek vindt het van groot belang. Wie kan er dan nog achterblijven.”

Verzekeraars en hun tussenpersonen krijgen steeds vaker het verwijt dat zij een te rooskleurig beeld schetsen van levensverzekeringen. Als de klant na een paar jaar zijn polis wil veranderen of ervan af wil, blijkt het bedrag dat hij krijgt vaak vies tegen te vallen. De eerste tijd worden op zijn verzekering vooral veel kosten afgeboekt en wordt nog maar weinig uitkering opgebouwd.

Eerder deze week bekritiseerde de Ombudsman Levensverzekering, mr. J. de Ruiter, de gang van zaken in het spaarkasbedrijf in zijn verslag van werkzaamheden en bevindingen over 1995 en 1996.

In ruim zeventig procent van de behandelde klachten speelt volgens de ombudsman ontoereikende voorlichting omtrent aard en karakter van de spaarkasovereenkomst een rol. Nu de 'klassieke' spaarkas terrein verliest aan andere systemen, met name met de nadruk op beleggingen dienen volgens de Ombudsman Levensverzekering hoge eisen te worden gesteld aan de voorlichting.