Beetje coördinatie

In Den Bosch bruist het bridge en, toeval of niet, drank speelt daarbij een belangrijke rol. In de lente herbergt Oeteldonk, met meer dan tweeduizend deelnemers, de grootste kroegendrive ter wereld. 's Winters heeft er traditiegetrouw een internationaal jeugdtoernooi plaats, ondersteund door een drankenfabrikant.

Dit toernooi heet Hero International Youth Bridge Festival, geen naam om je als ouders of opvoeders zorgen over te maken. Aan het festival van verleden week deden 21 teams mee uit alle windstreken, een soort mini-WK. Na een halve competitie speelden de bovenste vier de play offs. Noorwegen en gastland Nederland betoonden zich de sterksten en ontmoetten elkaar in een finale van 32 spellen. Meteen, op het allereerste spel kreeg het Nederlandse team een klap te verwerken waarvan het zich niet meer wist te herstellen. Dat spel krijgt u zo. Een paar dagen later werd in Zoetermeer een begin gemaakt met de Meesterklasse paren. Kijkend naar de deelnemerslijst, valt een ding onmiddellijk op: dit kampioenschap is sterk gedevalueerd. Vrijwel geen enkel paar uit de nationale top doet mee. Het is dan ook niet toevallig dat halverwege een gelegenheidscombinatie, Gert-Jan Paulissen en Erik Oltmans, bovenaan staat. Oltmans, zelf al invaller, is het tweede weekend op vakantie. Paulissen is nog op zoek naar een vervanger. Waarom verliest de echte top haar belangstelling? De oorzaak ligt voor de hand. De spelers zijn zonder uitzondering amateur. Behalve de eer is er nauwelijks wat te verdienen met bridge. Gezien de drukke agenda stellen de spelers hun prioriteiten, zeker nu het ING Bank Topcircuit de kalender beheerst. Ik denk dat de Nederlandse Bridge Bond maar eens een radicale stap moet zetten: verbindt aan een nationaal kampioenschap (paren en viertallen) een flinke geldprijs. Een parentitel mag toch gauw zo'n 40.000 gulden opleveren en een landstitel viertallen het dubbele. Moet je eens kijken hoe de strijd dan weer oplaait, samen met de beoogde publiciteit. Aan middelen geen gebrek. Mede door toedoen van sponsors en adverteerders vloeit er genoeg geld richting bridge. Alleen de besteding is soms onnavolgbaar, een beetje coördinatie zou wonderen doen. De laatste berichten zijn echter gunstig. De bond werkt hard aan sponsoroverleg. Nu die eerste klap uit Den Bosch: Noord gever Noord Niem. kw. Schoppen AV Harten H6 Ruiten HVB8 Klaver AHVB3 West Oost Schoppen H1098753 Schoppen B62 Harten - Harten AB9754 Ruiten 106 Ruiten A94 Klaver 8762 Klaver 9 Zuid Schoppen 4 Harten V10832 Ruiten 7532 Klaver 1054 In de open kamer dit biedverloop: West Noord Oost Zuid Wijma Saur Zwerver Brogeland 2Klaver 2Harten pas 2Schoppen 3SA pas pas pas Oost startte Schoppen2 voor de vrouw, waarna de leider de ruiten vrijspeelde en tien slagen maakte: NZ +430. En in de gesloten kamer dit:

West Noord Oost Zuid Kristoffersen Van Prooijen Charlsen De Wijs 2Klaver pas 2Ruiten 3Schoppen 3SA 4Harten dbl 4Schoppen dbl pas pas pas Noord startte KlaverA en switchte naar RuitenH voor het aas. De rest was techniek voor de leider. Hij gooide zijn tweede ruiten weg op HartenA en ging in de cross-ruff. Noord maakte uiteindelijk nog troefaas en troefvrouw, maar de leider zijn contract: OW +590; 14 imps winst voor Noorwegen, dat de finale met 121-40 op zijn naam bracht. Met open kaarten kan 4Schoppen gedoubleerd twee down: noord start met Klaver3 voor de tien van zuid, die naar schoppen switcht voor noord, die nog een tweede troef incasseert. Maar ook na de start van een hoge klaveren kan het spel nog (één) down, indien noord het maar aandurft SchoppenA en schoppen na te spelen. Het meest interessante aan het spel is nog de opmerkelijke pas van oost over 2Klaver. Het gaf zijn partner de gelegenheid met 3Schoppen een preëmptieve actie te ondernemen, wat oost weer tot 4Schoppen inspireerde. Uit de Meesterklasse paren een spel waarin Gert-Jan Paulissen dankbaar profiteerde van een fout van de tegenpartij: West gever Noord Niem. kw. Schoppen AVB Harten 5 Ruiten A9864 Klaver 9864 West Oost Schoppen 93 Schoppen H108754 Harten AH1062 Harten 873 Ruiten HVB75 Ruiten 3 Klaver 7 Klaver HB2 Zuid Schoppen 62 Harten VB94 Ruiten 102 Klaver AV1053

West Noord Oost Zuid Oltmans Paulissen 1Harten dbl 1Schoppen1) 2Klaver 3Ruiten 4Klaver dbl pas pas pas

1) driekaart harten, 7-9 pt. West startte RuitenH voor het aas. De singleton harten was voor de boer en de heer van west, die met troef vervolgde: klein, heer en aas. Paulissen troefde een harten op tafel en speelde SchoppenV (!) voor. Oost nam de heer en speelde een kleine troef na, die Paulissen in de hand nam met de tien. Weer werd een harten getroefd, waarna SchoppenA-B werden geïncasseerd, zodat tien slagen een feit waren. Plus 510 betekende uiteraard een top voor NZ. Aan slag met HartenH, kon west het contract down spelen door in slag drie RuitenV te incasseren, waarop oost zich van een harten kon ontdoen. Daarna kan oost een derde, op tafel getroefde, harten overtroeven.