Weer nieuw geval varkenspest ontdekt

DEN HAAG, 16 JAN. Op een varkenshouderij in de Oost-Brabantse gemeente Ravenstein is gisteravond een nieuw geval van varkenspest geconstateerd. Het totaal aan besmette bedrijven komt daarmee op 427. Het bedrijf ligt in een gebied waar nog een vervoersverbod gold.

Het betrokken bedrijf, waar alle 620 varkens zullen worden vernietigd, werd na de varkenspest tot vier keer toe gescreend zonder dat er pest werd vastgesteld. Het ministerie van Landbouw weet niet waar het virus vandaan komt, maar heeft gisteravond om acht uur uit voorzorg een nieuw, verruimd vervoersverbod ingesteld in het gebied.

Uiterlijk aanstaande maandag zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om een nieuwe epidemie te voorkomen. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zegt dat er geen contact bekend is met bedrijven waarop eerder varkenspest werd vastgesteld.

De varkenssector reageert bijzonder bezorgd op de nieuwe uitbraak. “Er is weliswaar geen aanleiding voor paniek maar de situatie is wel zorgelijk”, aldus voorzitter C. van Gisbergen van de vakgroep Varkenshouderij van de LTO-Nederland. Van Gisbergen heeft de varkenshouders opgeroepenb tot “een ijzeren discipline” om een nieuwe epidemie te voorkomen.

Enige uren voordat het nieuwe geval van varkenspest bekend werd, uitte de Tweede Kamer gisteren ernstige kritiek op het rapport dat het ministerie van Landbouw heeft laten opstellen over de aanpak in de eerste maanden van de varkenspest. Een meerderheid van de Kamer twijfelt aan de onafhankelijkheid van de opstellers van het rapport.

Minister Van Aartsen stelde dat hij weliswaar “de volledige verantwoordelijkheid draagt” voor de inhoud van het rapport, maar dat het niet door ambtenaren van zijn ministerie is geschreven. Op last van het minsisterie heeft onderzoeksbureau Deloitte en Touche gegevens aangedragen over de aanpak in de eerste twee maanden na het uitbreken van de varkenspest op 4 februari vorig jaar.

Een werkgroep onder leiding van functionarissen van het ministerie heeft die gegevens geanalyseerd en intussen in het rapport verwerkt.