Wapeninspecteurs die niet mogen werken weg uit Irak

NEW YORK/ BAGDAD, 16 JAN. Een door Bagdad aangevochten team wapeninspecteurs van de Verenigde Naties heeft vanochtend Irak verlaten, maar gezworen om terug te keren. VN-functionarissen spraken van “een pragmatische beslissing”. Volgens hen betekent deze stap niet dat UNSCOM, de Speciale Commissie die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens, wijkt voor Iraakse druk. Irak heeft de inspecteurs verhinderd hun werk te doen met het motief dat dit specifieke team door Amerikanen en Britten werd overheerst. UNSCOM betwist dit.

Rusland en Frankrijk boden gisteren aan meer deskundigen te leveren voor inspectieteams. Beide landen lieten weten hiermee te reageren op een door het Veiligheidsraad van de VN bekrachtigde verzoek van het bestuur van UNSCOM, dat de internationale gemeenschap heeft gevraagd mensen te leveren “om de multinationale aard van de inspectieteams te verbreden”. Een probleem is echter dat maar een paar landen de Engelssprekende deskundigen kunnen leveren die UNSCOM eist. Een ander probleem is dat het dan ook nog vaak gaat om landen die Irak onderdelen of expertise voor de massa-vernietigingswapens hebben geleverd die nu moeten worden ontmanteld.

De Amerikaanse president, Bill Clinton, heeft gisteren gezegd het resultaat van een bezoek van UNSCOM-chef Richard Butler aan Irak af te wachten voor hij een besluit neemt over Amerikaanse actie om de huidige confrontatie met Irak op te lossen. Washington heeft bij herhaling onderstreept gebruik van militair geweld niet uit te sluiten, maar eerst de diplomatie aan het werk te willen laten. Butler arriveert maandag in Bagdad.

De Iraakse regering herhaalde vanochtend bij monde van VN-ambassadeur Nizar Hamdoon in een vraaggesprek met de Britse BBC haar aanbod tot een directe dialoog met de VS over bilaterale aangelegenheden, waaronder de kwestie van de wapeninspecteurs. Hij zei dat Irak vaak om een dialoog met de VS had gevraagd, “maar tot dusverre vergeefs”. (Reuters)