Verkiezing nieuwe IOC-leden niet urgent

LAUSANNE, 16 JAN. Het is allerminst zeker dat tijdens het congres van het Internationaal Olympisch Comité in Nagano over drie weken een nieuw IOC-lid wordt gekozen. IOC-woordvoerster Michèle Verdier verklaarde dat de verkiezing (nog) niet op de agenda staat. Op 5 februari zullen wèl een of twee leden van de Executive Board (IOC-hoofdbestuur) worden gekozen. Anton Geesink is daarvoor een van de vier kandidaten

Volgens Verdier komt één positie in de Executive Board vacant. Van twee vice-voorzitters, de Belg De Mérode en de Zwitser Marc Hodler, loopt de ambtstermijn af. Prins De Mérode, voorzitter van de medische commissie, verdwijnt, Hodler wordt als financieel brein gehandhaafd. De Senegalees Mbai volgt De Mérode op. Het Nederlandse IOC-lid Geesink behoort met de Belg Rogge, een Mexicaans en een Peruaans lid tot de vier kandidaten om de Chinees Ha te vervangen als lid van de Executive Board. Dit college bestaat uit voorzitter Samaranch, vier vice-voorzitters en zes leden.

De verkiezing van nieuwe IOC-leden is niet urgent. “Er zijn weliswaar vacatures, maar die worden niet per definitie tijdens het congres in Nagano opgevuld”, verklaarde Verdier op het IOC-hoofdkantoor in Lausanne. Ze zei dat op 30 en 31 januari tijdens de vergadering van de Executive Board kan worden besproken of deze verkiezing moet worden gehouden. “Mocht dat het geval zijn dan wordt met een procedure begonnen. Dan wordt aan de IOC-leden gevraagd over kandidaten advies uit te brengen. Nederland kan in aanmerking komen voor nog een IOC-lid maar dat geldt voor meer landen. Zijn er Nederlanders die zich kandideren, dan wordt bij de Nederlandse leden advies ingewonnen.”

Verdier benadrukte dat tijdens de laatste vergadering van de Executive Board, begin december, de verkiezing van nieuwe IOC-leden geen onderwerp van gesprek is geweest. “Dat er in Nederland wordt gesproken over nieuwe Nederlandse leden, is bij het IOC bekend. Maar dat daarover verkiezingen zijn gehouden is buiten het IOC om gegaan. Wanneer in Nederland de indruk bestaat dat een Nederlander serieus kandidaat is, is dat niet meer dan een indruk.”

Vacatures ontstaan wanneer een IOC-lid zich terugtrekt, ouder is dan 80 jaar of overlijdt en wanneer een lid die uit hoofde van zijn voorzitterschap van een internationale sportbond niet meer zijn functie bij de sportbond bekleedt. Onlangs trok de Pool Reczek zich terug en overleed de Marokkaan Benjouloum. Landen die een of meer keer de Olympische Spelen organiseerden, hebben, op Nederland en Oostenrijk na, ten minste twee leden.

Begin december zei IOC-voorzitter Samaranch tijdens een bezoek aan Nederland desgevraagd dat de voorzitter van NOC*NSF Huibregtsen zich kandidaat mocht stellen voor het lidmaatschap. Tijdens een verkiezing sprak een meerderheid van de Nederlandse bonden vervolgens zijn vertrouwen uit in een kandidatuur van Huibregtsen. Ard Schenk, Erica Terpstra, Els van Breda Vriesman stelden zich op persoonlijke titel kandidaat. Later voegde Marc Top zich als voorzitter van de internationale roeibond op advies van Geesink bij hen.