Van Gogh

Naar aanleiding van het artikel 'Er kwamen zomaar Van Goghs uit de lucht vallen' (CS 9-1) bericht ik u het volgende. Ik ben sterk mediamiek en ik heb contact met Vincent van Gogh. Hij deelde mij het volgende mede:

1) Beide schilderijen 'Een hoek van het gesticht...' zijn van Van Gogh, geschilderd op respectievelijk 7 en 12 december 1889. Hij had geen energie meer een brief aan Theo te schrijven en het schilderij te verzenden. 2) De Yasuda-Zonnebloemen zijn inderdaad niet van Van Gogh maar van Schuffenecker. 3)De 45 of 47 schilderijen door Hulsker, voorzien van een vraagteken zijn zo goed als zeker geen vervalsingen. Vincent heeft er niet over geschreven. Dat is alles.