Praktijk in eerste jaar van beroepsonderwijs

DEN HAAG, 16 JAN. Leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) krijgen al in de eerste klas praktische vakken. Deze toezegging deed staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) gisteren aan de Tweede Kamer in een debat over de nieuwe examenprogramma's voor VBO/Mavo. Bedoeling is dat de leerlingen zo beter gemotiveerd de school doorlopen.

Eerder was al besloten dat de praktijkvakken in de opleiding naar voren zouden worden gehaald van het derde naar het tweede schooljaar.

VBO en Mavo worden vanaf het schooljaar 1999/2000 vervangen door vier 'leerwegen'. Leerlingen kunnen daarbij kiezen uit varianten die afnemen in moeilijkheidsgraad: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de beroepsgerichte leerweg (kort en lang).

De plannen die het Tweede-Kamerlid C. Cornielje (VVD) gisteren presenteerde om de lessen voor de meest praktisch ingestelde leerlingen interessanter te maken, kregen steun van de Kamer. Zijn voorstel was een reactie op de kritiek van de Onderwijsraad, die eerder oordeelde dat het nieuwe VBO te zwaar is voor zwakke leerlingen. Het zou te veel theorie en te weinig praktische vakken bevatten, aldus de Onderwijsraad.

Netelenbos bleef deze bewaren gisteren afwijzen, maar ze kwam met de praktijkvakken in het eerste jaar wel tegemoet aan eisen van de kant van de Kamer.

Onder de veel bekritiseerde 'algemene vorming', waar de staatssecretaris groot belang aan hecht, verstaat zij: “Op tijd komen, je behoorlijk uitdrukken en afspraken nakomen. Ook de VBO-leerlingen hebben die vaardigheden nodig om employable te worden.”