Ouwerkerk krijgt wind van voren

Op een hoorzitting van de gemeenteraad konden bewoners van de Groningse Oosterparkbuurt gisteravond hun hart luchten over de rellen eind vorig jaar.

GRONINGEN, 16 JAN. Met trillende hand leest mevrouw C. Velleman voor van een papier. Bomen werden gekapt, woningen gesloopt en huisraad in brand gestoken. En wat kreeg zij van de alarmcentrale 112 te horen? Ze moest maar blijven kijken naar de rellen. “Met de mededeling dat de lijn vrijgehouden moest worden voor andere zaken werd de hoorn er op gegooid.”

Aan het einde van Vellemans betoog slaat haar stem over. “De kleine relschoppers in de cel en Ouwerkerk en Daverschot vrijuit? Dat pikken we toch zeker niet langer?” Een luid applaus stijgt op. Burgemeester Ouwerkerk slaat zijn ogen neer.

Op een hoorzitting in de Oosterparkbuurt in Groningen, de vooroorlogse volksbuurt waar in de nacht van 30 op 31 december bij hevige rellen de politie het liet afweten, beleefde burgemeester en korpsbeheerder H. Ouwerkerk van Groningen gisteravond de moeilijkste momenten van zijn carrière. “Dit duurt nou twee weken. En het wordt steeds moeilijker.” Maar hij denkt nog niet aan wijken. Hij wil de gemeenteraad de kans geven over hem een oordeel te geven. Als die zich negatief over hem uitspreekt is het “einde oefening” en stapt hij op, zegt Ouwerkerk. Hij voelt zich “knock-out tot negen tellen, maar ik wil proberen op te staan”.

Vierhonderd buurtbewoners zijn naar de 'business room' van het Oosterparkstadion gekomen. De hoorzitting is georganiseerd door de gemeenteraad opdat de buurt kan vertellen wat er mis is gegaan. Sommige aanwezigen laten hun emoties de vrije loop. “Jammer voor Ouwerkerk, hij moet gewoon aftreden”, begint een vrouw nog rustig. Maar met een groeiend aantal camera's op haar gericht wordt ze steeds kwader. “Ik accepteer niet langer die schijnheilige glans op zijn smoelwerk”, roept ze hard. Voorzitster A. Tak van de wijkvereniging, die al eerder het woord heeft gevoerd, snelt dan naar de microfoon. “Hier bied ik mijn verontschuldigingen voor aan. Deze mevrouw haalt de Oosterparkwijk vreselijk naar beneden.”

Het broeide al lang in de inmiddels landelijk bekende wijk, zeggen de buurtbewoners. De politie kwam er nooit meer. Volgens mevrouw Tak nam de politie het door de gemeente herhaaldelijk georganiseerde overleg over de leefbaarheid niet serieus.

pagina 3: 'Statenlid was niet tactvol over jeugd'

Bij brandstichting en vernielingen op 29 december had de politie volgens medewerker J. Alting van de welzijnsstichting Wing de jongeren veel duidelijker moeten maken dat hun gedrag niet getolereerd werd. De eerste groep die 's avonds 30 december begon met reltrappen, bestond volgens hem maar uit hooguit twintig personen. “Het was geen georganiseerde actie, het had een spontaan karakter. Maar toen de politie wegbleef ging het van kwaad tot erger.”

Alting wijst ook de beschuldigende vinger naar het SP-Statenlid Sjon Lammerts, wiens huis werd vernield nadat hij had gewaarschuwd voor de broeierige sfeer. Hij had uitlatingen over de jeugd gedaan “die weinig tactvol” waren, aldus Alting. “Dat leidde tot een uitbarsting.”

Het zijn niet alleen Ouwerkerk, hoofdofficier Daverschot, procureur-generaal Steenhuis of Lammerts die het moeten ontgelden, velen klagen ook over het ramptoerisme en de media. “Het aapjes kijken heeft het gevoel voor onveiligheid vergroot”, zegt mevrouw Tak. Ze vindt dat de media een verkeerd beeld van de wijk hebben geschetst. Ook W. Harms had zich vreselijk opgewonden over het 'mediaspektakel', vooral over een foto met drie kinderen in deze krant met de kop: 'Crimineeltjes' beheersen Oosterparkwijk. “Schandalig”, vindt Harms.

Op verzoek van de voorzitter van de avond doen de bewoners suggesties om te voorkomen dat er ooit weer zulke rellen uitbreken. Een wijkagent die iedere Oosterparker goed kent, uitkeringen omhoog, een hoger loon voor banenpoolers, meer geld voor jeugd- en maatschappelijk werk, de jeugd zelf feesten laten organiseren, een mobiele telefoon voor alle duizend ME'ers in Groningen. Maar vooral moet jeugdwerker 'Rooie Gerrit' terugkomen, zegt de kaalgeschoren Derk onder veel bijval. Als hij er nog had gewerkt, was het allemaal waarschijnlijk nooit gebeurd. Hij was geliefd bij jongeren, hij loste hun problemen vaak op.

Burgemeester Ouwerkerk blijft de hele avond rustig. Maar hij heeft het zwaar. Hij voert even het woord. Hij zegt niet te durven garanderen dat de politie voortaan altijd op tijd zal zijn. Daarvoor is gewoon te weinig mankracht. VVD-raadslid K. Schuiling voorspelt dat Ouwerkerk het volgende week woensdag bij de commissie openbare orde van de gemeenteraad “heel heavy” krijgt. En wellicht ook een week later, als de raad plenair bijeen is.

    • Herman Staal