Meer winst Sun

MOUNTAIN VIEW, 16 JAN. Sun Microsystems, één van 's werelds grootste leveranciers van computersystemen aan bedrijven, zag de winst in het laatste kwartaal met 25 procent groeien tot 446,4 miljoen gulden. De omzet steeg met 18 procent tot 4,9 miljard. Bij de winstberekening is de aankoop van nieuwe bedrijfsonderdelen voor 220,2 miljoen buiten beschouwing gelaten. Telt die wel mee, dan is de winst met 16 procent gedaald tot 298,8 miljoen. (AP)