Laatste 180 banen weg bij Dow Benelux

Bij de vestigingen van Dow in de Benelux verdwijnen dit jaar 180 banen. Het gaat om het laatste deel van de banenreductie als gevolg van een reorganisatie die in 1992 is ingezet.

Het personeelsbestand bij de grootste vestiging van Dow in de Benelux, in Terneuzen, daalde in die periode van 2900 tot onder de 2000.

De 180 werknemers maken gebruik van het Extra Vervroegde Pensioneringsprogramma (EVP). Omdat deze regeling eind dit jaar wordt opgeheven, wordt er momenteel in ruimere mate gebruik van gemaakt dan was voorzien.