Koerswinst 15 pct bij inkoop van aandelen

AMSTERDAM, 16 JAN. De koersen op de Amsterdamse effectenbeurs stijgen met 15 procent wanneer bedrijven met hun 'overtollige' kasgeld eigen aandelen gaan inkopen. Volgens ABN Amro zullen steeds meer ondernemingen hiertoe besluiten als de fiscus de huidige belemmeringen wegneemt.

Uit onderzoek van de bank blijkt dat 16 van de ondervraagde 45 grootste beursfondsen plannen hebben om in de komende jaren eigen aandelen in te kopen. De afgelopen jaren stootten bedrijven op grote schaal activiteiten af. Zij slagen er niet in om voor dat geld nieuwe, rendabeler investeringen te vinden. Omdat de miljarden guldens in kas nu weinig rente opleveren, verhogen beursfondsen liever de aandeelhouderswaarde door eigen aandelen in te kopen.

Een aantal grote Nederlandse concerns, zoals Shell en Unilever, lobbiet al geruime tijd hard voor soepeler fiscale regels voor de inkoop van eigen aandelen. Bedrijven moeten nu nog 25 procent dividendbelasting betalen over het bedrag dat zij uit de markt nemen. ABN Amro hoopt dat al voor de verkiezingen in mei stappen worden ondernomen, maar het ministerie van Financiën laat via een woordvoerster weten dat een wetsvoorstel tot zeker dit najaar op zich zal laten wachten. “Het is schadelijk voor de positie van Amsterdam als financieel centrum wanneer de wetgeving niet wordt aangepast”, stelt F. van Schaik, hoofd aandelenresearch bij ABN Amro Hoare Govett en verantwoordelijk voor het rapport. “Het inkopen van eigen aandelen wordt een heel gebruikelijk en belangrijk instrument voor beursfondsen”.

De 45 onderzochte bedrijven kunnen volgens ABN Amro maar liefst 106 miljard gulden besteden om eigen aandelen te kopen. “Nederlandse bedrijven zijn bijzonder conservatief gefinancierd. Een bedrag van 60 miljard gulden kan je bij de 45 bedrijven typeren als 'overtollig' kasgeld,” stelt Van Schaik. Volgens hem zullen onder meer Philips, Polygram, BolsWessanen en KPN eigen aandelen gaan inkopen. Shell is hierover al in overleg met de overheid.

Aandeelhouders juichen de inkoop van eigen aandelen toe. Het stuwmeer met slecht renderend kasgeld daalt en de winst per aandeel stijgt, doordat de ingekochte aandelen niet meer meetellen bij de winstverdeling. Ook nemen de vermogenskosten af omdat bankleningen veel goedkoper zijn dan aandelenkapitaal (eigen vermogen). Nederlandse concerns richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten, waardoor investeringsmogelijkheden beperkt worden. “We verwachten dat alleen Philips al voor zo'n 30 miljard gulden aan activiteiten zal verkopen.”