GVB na jaren uit de rode cijfers

AMSTERDAM, 16 JAN. Na jarenlange malaise en miljoenentekorten, gaat het financieel beter met het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB. In de begroting 1998 rekent het bedrijf op een overschot van twee ton.

Het GVB kwam de afgelopen jaren in het nieuws als een slecht geleid, noodlijdend bedrijf met een tekort dat opliep tot honderd miljoen gulden. De in 1996 als puinruimer aangetrokken directeur A. Testa heeft een reorganisatie in gang gezet. De gunstige verwachting voor dit jaar is het gevolg van een andere verdeling van rijkssubsidies aan openbaar-vervoerbedrijven. Volgens de ondernemingsraad is de winstverwachting te somber, omdat het rijk ook nog enkele miljoenen uitbetaalt voor onder meer passagiersgroei. (ANP)