Gereformeerd moderamen; Kerkbestuur weg na zaak van 'pedofiel'

ROTTERDAM, 16 JAN. Het synodebestuur van de Gereformeerde Kerken in Nederland treedt af. Het moderamen kan niet langer bestuurlijk geloofwaardig functioneren na de affaire-Van Drimmelen, aldus voorzitter ds. R. Vissinga.

Van Drimmelen, gereformeerd theoloog en kerkjurist aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, schreef zaterdag een artikel in dagblad Trouw waarin hij begrip vroeg voor pedofielen en waarin hij tevens verklaarde zelf pedofiel te zijn. Die bewering trok hij twee dagen later weer in. Bovendien bleek Van Drimmelen het artikel in overleg met ds. J. Huttenga te hebben geschreven, een goede vriend van een kerkelijk werker die onlangs werd veroordeeld tot tweeëneenhalf jaar cel wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Huttenga ontkende deze week niet dat hij pressie op een van de slachtoffers had uitgeoefend om geen aanklacht tegen de kerkelijk werker in te dienen.

In een officiële verklaring verontschuldigt het synodebestuur zich aan allen die “onnodig beschadigd” zijn door de suggestie dat slachtoffers van seksueel misbruik onvoldoende recht wordt gedaan. “Wij zijn ons bewust van de grote schade die seksueel misbruik van kinderen aanricht en willen daaraan op geen enkele wijze voorbijgaan. Pedofiele relaties zijn per definitie ongelijkwaardig. Ieder seksueel getint handelen van volwassenen jegens kinderen is dan ook ontoelaatbaar.”

Op het begrip voor de positie van pedofielen dat Vissinga in eerste instantie toonde, volgde een stroom negatieve reacties van slachtoffers van seksueel misbruik. “Ik heb me te veel laten leiden door de positie van de pedofiel en te weinig door de slachtoffers van seksueel misbruik door pedofielen”, zei Vissinga gisteren.

Bovendien erkent Vissinga dat hij in deze affaire anders had moeten optreden. Hij kreeg afgelopen zondag van Van Drimmelen te horen dat hij zelf geen pedofiel was, maar dat zijn bewering moest worden gezien als een “stijlfiguur”. De synodevoorzitter heeft vervolgens pas afstand genomen van Van Drimmelen nadat deze in Trouw, een dag later, zijn beweringen had herroepen. Ook de afdeling voorlichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland was op de hoogte, maar besloot eveneens de zaak op z'n beloop te laten.

Van Drimmelen heeft gisteren besloten zijn kerkelijke functies neer te leggen, dat wil zeggen zijn adviseurschap van het fusieproces Samen op Weg met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk en zijn adviseurschap van de gereformeerde synode.