Fictie; pas verschenen

In kort geding. Verhalen voor juristen en cliënten. Samenst. Erik Lettinga. De Arbeiderspers, 235 blz. ƒ 29,90

Verhalen over het recht door onder anderen Jan Siebelink, Tom Lanoye en Marcellus Emants.