De gevarieerde zaken van Dirk de Groot

Justitie weet sinds 1996 dat vermogensbeheerder Dirk de Groot, een hoofdverdachte in de beursfraude-zaak, nauwe banden onderhoudt met drugshandelaren als Johan V. alias 'De Hakkelaar' en zijn kompaan Koos R. Dit blijkt uit het strafdossier van het beursschandaal.

ROTTERDAM, 16 JAN “De Groot is een integer mens geweest tot 1995”, zegt voormalig beurshandelaar Han Vermeulen, één van de hoofdverdachten in de beursfraude, tijdens een verhoor door ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Al eerder heeft het onderzoek naar de beursfraude duidelijk gemaakt dat de in Groningen geboren De Groot betrokken is geraakt bij het witwassen van drugsgeld. Dat gebeurde via het nu failliete videoproductiebedrijf Aria Selecta en haar dochter Central Park in Amsterdam. De Groot zelf houdt vol niet te hebben geweten dat het om geld uit de drugshandel ging. Maar terwijl hij de administratie van de vele coderekeningen en de onder zijn beheer vallende 'Anstalten' uit Liechtenstein niet direct ter beschikking wil stellen aan het fraudeteam, krijgen de rechercheurs die van Aria Selecta en aanverwante bedrijven onmiddellijk ter beschikking. De vermogensbeheerder ziet wel verschil tussen criminelen en mensen die geen belasting willen betalen.

Het videobedrijf Aria Selecta had als enig aandeelhouder het in Nijmegen gevestigde AMA Holding, voor bijna 100 procent eigendom van De Groot. Die sluisde volgens zijn eigen opgaaf ruim 1,1 miljoen gulden in de vorm van een lening via deze onderneming in het legale circuit. Nadat Aria Selecta failliet ging, meldde De Groot zich als crediteur. Hij wilde het geleende geld terug. Niet voor zichzelf, maar voor de in Maastricht werkzame kunsthandelaar-galeriehouder en restaurateur O. Henn, die volgens De Groot de werkelijke eigenaar is van de AMA-aandelen. Dat verklaart hij tijdens zijn verhoor in oktober na zijn arrestatie in de beursfraudezaak.

De Groot, die al jaren in de buurt van Chur (Zwitserland) woont, is door het Clickfonds-onderzoek naar beursfraude vooral bekend geworden als beheerder van (grote) vermogens. Hoeveel (zwart en/of crimineel) geld er in zijn organisatie omgaat is niet precies bekend. Sommigen spreken van honderden miljoenen guldens, anderen van enkele miljarden. Hij is evenwel in Nederland actief op tal van terreinen. Uit onderzoek door NRC Handelsblad blijkt dat de economische en maatschappelijke rol van De Groot vele malen groter is dan totnutoe bekend was. De Groot doet - meestal namens of in opdracht van anderen - op tal van terreinen investeringen in de bouw, onroerend goed, midden- en kleinbedrijf, juwelenhandel en dat in een reeks van plaatsen.

Politici op landelijk en lokaal niveau hebben in de afgelopen jaren hun verontrusting geuit over deelname door de onderwereld aan activiteiten in de bovenwereld. Het strafdossier over de beursfraude geeft daar enkele voorbeelden van.

De Groot gaf tijdens zijn voorarrest in het Huis van Bewaring in Almere tegenover FIOD-rechercheurs toe dat hij voor zijn deelname in AMA-Holding met Bernhard M. heeft overlegd. Deze is volgens informatie van de regionale criminele inlichtingendienst in Amsterdam verantwoordelijk voor witwasconstructies ten behoeve van Johan V., alias 'De Hakkelaar'. In het RCID-verbaal staat verder: “M. heeft de volgende bedrijven tot zijn beschikking: AMA Holding, Aria Selecta en Naturetex, Trital en Hortapharm”.

De laatstgenoemde kreeg toestemming van het ministerie van VWS om onderzoek te doen naar hennep met een hoog THC-gehalte. Daar zouden patiënten met bepaalde (spier)aandoeningen baat bij kunnen hebben. Uit de doelomschrijving van Hortapharm blijkt echter dat de onderneming zich weliswaar met plantveredeling, -vermenigvuldiging en klinisch testen gaat bezighouden, maar dat het tevens een gewone groothandel is.

Niet bekend

Bij zijn gevarieerde bezigheden werkt De Groot nauw samen met de onderneming van de in België wonende Joris Buijs in Nijmegen, direkteur-eigenaar van Buijs en Partners BV. Ook dat is zeer veelzijdig. De BV nam in de zomer van vorig jaar een nieuw pand (koopsom 1 miljoen) in gebruik aan de Oranjesingel, waar het tot dan onbetekenende belastingkantoor plotseling bleek omgetoverd in een krachtig florerend bedrijf dat via vele vennootschappen investeert in vastgoed, dat in binnen- en buitenland onroerend goed beheert, de directie voert over pensioenfondsen en tevens adviesbureau is op het gebied van verzekeringen en belastingen. Buijs heeft zich onder meer gespecialiseerd in de exploitatie en het beheer van winkelcentra in veel plaatsen in Nederland, van Enschede en Purmerend tot 's-Heerenberg. Vele andere door hem bestuurde BV's zijn actief in beleggingen of handelen in onroerend goed, onder namen als Atrium, Dicopole, Coastal, enzovoorts.

Over de oprichting van AMA-Holding zegt De Groot dat het oorspronkelijk Buijs was die hiervoor bij hem kwam: “Men wilde voor AMA een buitenlandse aandeelhouder hebben.” Deze BV had dus de aandelen van het failliete videoproductiebedrijf Aria Selecta dat inderdaad films heeft gemaakt voor omroepen en bedrijven. Aanvankelijk was het in Arnhem gevestigd, later in de Tuinstraat te Amsterdam. In hetzelfde Amsterdamse pand was ook de BV Ecoland ondergebracht, een activiteit van J.J.H. en zijn partner A. van W. Zij kochten het monument in de Jordaan (beneden- en bovenverdieping) twee jaar geleden voor 125.000 gulden van galeriehouder Henn. In 1992 werden H. en Van W. in de omgeving van Tilburg aangehouden, toen daar een illegale en zeer moderne, computergestuurde hennepplantage werd opgerold. Daarbij werden drie zeecontainers vol marihuana in beslag genomen. H. en Van W. zijn in 1993 door de rechtbank in Breda veroordeeld, evenals andere leden van de bende.

Niet bekend

Als de vermogensbeheerder in Zwitserland inderdaad ruim twee jaar geleden de koers drastisch heeft gewijzigd, zoals Han Vermeulen zegt, en drugsgeld heeft gebruikt om te investeren in ondernemingen, dan zullen ook AKKO en ASBO intussen flink zijn gegroeid.