'Compensatie van WAO-ers regelen'

DEN HAAG, 16 JAN. Minister Borst (Volksgezondheid) wordt vrijwel zeker geconfronteerd met een motie waarin zij wordt aangespoord WAO'ers te compenseren die een inkomen hebben op het niveau van het sociaal minimum. Deze motie, die in oktober al werd ingediend door de PvdA maar toen niet in stemming werd gebracht, krijgt de steun van de oppositie.

Als Borst de motie uitvoert stort het ziekenfonds in de tweede helft van het jaar op de giro van deze WAO'ers, maar ook op die van in deeltijd werkende werknemers met eenzelfde inkomen, een bedrag dat uiteenloopt van 1 tot 89 gulden. Het is het bedrag dat zij terugkrijgen als compensatie voor de 'eigen bijdrage' die zij hebben betaald voor onder meer hun bezoek aan het ziekenhuis. Het is een groep die vorig jaar meer dan 110 gulden maar minder dan 200 gulden aan eigen bijdrage hebben betaald.

Borst herhaalde gisteren in de Tweede Kamer er niets in te zien. De maatregel maakt de door allerlei uitzonderingsbepalingen toch al zeer ingewikkelde regeling alleen nog maar ondoorzichtiger. De uitvoeringskosten van de regeling (nu al zestig miljoen gulden per jaar) zouden er ook nog eens fors door stijgen.

Daarnaast, en dat was voor Borst een veel groter bezwaar, profiteren van de compensatie veel mensen voor wie deze niet is bedoeld. Hoeveel WAO'ers een uitkering op met minimumniveau krijgen, kon Borst gisteren niet zeggen. En ook het Landelijke Instituut Sociale Verzekeringen weet het niet. “Daar is alleen via een steekproef achter te komen.” Wat de minister wel wist was dat van de maatregel zeker 200.000 deeltijdwerkers gebruik kunnen maken. Voor hen is de compensatie helemaal niet bedoeld, omdat ze vaak de tweede verdiener in een gezin zijn. De argumenten van Borst bleken gisteren voor de PvdA niet steekhoudend: het Kamerlid Oudkerk kondigde aan zijn motie te activeren en er binnenkort over te laten stemmen. Hoeveel er in de gezondheidszorg extra moet worden bezuinigd om de uitvoering van de motie te kunnen betalen is niet bekend.