Centralisatie van toezicht; Hervorming van Chinese banksector

PEKING, 16 JAN. De Chinese regering gaat de banksector en de centrale bank ingrijpend hervormen om een financiële crisis zoals in Zuid-Oost-Azië te voorkomen. De president van de Chinese centrale bank, Dai Xianglong, maakte vanmorgen tijdens een persconferentie een reeks maatregelen bekend.

Het toezicht van de Volksbank van China op het bankwezen zal meer worden gecentraliseerd. De provinciale kantoren van deze centrale bank zullen verdwijnen. In plaats hiervan komen er regionale vestigingen naar het model van de Amerikaanse Federal Reserve. Op deze manier moet het toezicht van de centrale bank op de kredietverlening worden versterkt. Nu zijn het vaak lokale autoriteiten die kredietverlening beïnvloeden, waardoor kredieten naar onrendabele projecten gaan.

Bankpresident Dai Xianglong kondigde verder aan dat de commerciële staatsbanken hun verliesgevende vestigingen moeten sluiten. Slechte leningen zullen versneld worden afgeschreven. Bankpresident Dai zei vanmorgen dat in 300 steden commerciële banken met een gemengde eigendom zullen worden gevestigd in het kader van een hervormingsprogramma van drie jaar.

Chinese staatsmedia hebben gesuggereerd dat commerciële staatsbanken hun kredietbedrijf meer zullen concentreren in de grote steden, waarbij een groot netwerk van lokale vestigingen met veelal omvangrijke 'slechte' leningen zal worden gesloten. De centrale bank had in december al gewaarschuwd voor problemen in de banksector en maatregelen geëist van de regering.

Volgens bankpresident Dai wordt over 20 procent van de bankkredieten geen rente betaald en moet 5 à 6 procent van de leningen als oninbaar worden beschouwd. China zal volgens Dai dit jaar 50 miljard yuan (6 miljard dollar) aan slechte leningen afschrijven en in de twee jaren daarna nog eens 7,1 tot 8,6 miljard dollar.

Bankpresident Dai maakte verder duidelijk dat als gevolg van de Aziatische crisis plannen om de yuan ook voor kapitaaltransacties convertibel te maken voor onbepaalde tijd zijn opgeschort. De afscherming van de Chinese kapitaalmarkt hebben het land de afgelopen tijd beschermd voor het overslaan van de Aziatische financiële crisis.

Dai verzekerde dat de yuan niet wordt gedevalueerd om de export te bevorderen en dat de rente niet wordt verlaagd. China blijft verder de koppeling steunen van de Hongkong-dollar aan de Amerikaanse dollar. Volgens Dai heeft het faillissement van de investeringsbank Peregrine in Hongkong geen invloed op China's plannen voor beursnoteringen van Chinese ondernemingen in Hongkong. Een optimistische Dai zei dat de economische groei dit jaar wellicht onder de 8 procent blijft na 8,8 procent vorig jaar. De inflatie blijft onder de 3 procent. (Reuters, AP )