Cap Gemini: de nadelen van een goede naam

Automatiseerder Cap Gemini presenteerde gisteren mooie winstcijfers. Het personeelsverloop is de enige smet op de resultaten.

UTRECHT, 16 JAN. Nederlands bekendste automatiseerder heeft een goede naam en ondervindt daarvan de nadelen. In deze paradoxale situatie is Cap Gemini verzeild geraakt. De hoogwaardige werknemers van het bedrijf kunnen makkelijk elders aan de bak en doen dat in groten getale, zo bleek gisteren in een toelichting op de voorlopige cijfers over 1997.

Meer dan 700 werknemers zijn er in het afgelopen jaar vertrokken, zo is op te maken uit de informatie die financieel directeur B. Brix gisteren gaf. Weliswaar haalde het bedrijf voldoende mensen binnen om toch nog met 13 procent te groeien tot 5.854 medewerkers, maar directievoorzitter C. Breugel - die medio april door Brix wordt opgevolgd - erkende gisteren dat het geschatte verloop van 15 procent veel hoger is dan wenselijk. In de huidige gespannen arbeidsmarkt acht Cap Gemini 10 procent acceptabel.

Een belangrijke bijdrage aan het personeelsverloop leverden, aldus Brix, werknemers die een eigen bedrijf beginnen. Ook kleinere bedrijven schieten graag onder de duiven van Cap Gemini. “Wij zijn goed en liggen daarom goed in de arbeidsmarkt”, aldus Brix.

Breugel sprak gisteren de verwachting uit dat de schaarste op de arbeidsmarkt nog wel “een aantal jaren” zal voortduren. Ondanks deze gespannen situatie zijn de salarisstijgingen van automatiseerders beperkt. Inclusief snellere promoties die een uitvloeisel zijn van de groei die de branche doormaakt, komt de loonstijging volgens Breugel uit op ruwweg tweemaal de inflatie, per saldo iets meer dan vier procent. Cap Gemini blijft daarmee iets achter bij andere grote bedrijven, zo erkende Brix.

Het bedrijf heeft de salarisontwikkeling gekoppeld aan de (volgens Brix beperkte) tariefstijgingen die het concern klanten in rekening brengt. Maar de bescheiden salarisontwikkeling valt ook elders in de branche te signaleren. “Ik heb me daarover verbaasd”, zei Breugel gisteren.

De situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt voor automatiseerders staat in schril contrast met die in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, waar veelgevraagde specialisten hun salaris in de afgelopen twee jaar zagen verdriedubbelen. Elders in Europa komt de loonontwikkeling volgens Breugel wel meer in de buurt van die in Nederland.

“Laten we maar blij zijn dat zich in Nederland geen wildwest-taferelen afspelen”, aldus Breugel. Woordvoerder H. van Grieken van Cap Gemini spreekt desondanks van een 'hit rate' in de intensieve werving van het bedrijf. Een op de tien van de omstreeks 15.000 potentiële werknemers die Cap Gemini in het afgelopen jaar heeft benaderd trad ook daadwerkelijk bij het bedrijf in dienst.

De omzetgroei van Cap Gemini bedroeg in het afgelopen jaar 17 procent. Als er onbeperkt nieuw personeel beschikbaar was geweest had het bedrijf sneller kunnen groeien. Hoeveel sneller kan Breugel niet aangeven. Hij benadrukte dat beperkte faciliteiten en krachten (mentoren) voor de opvang van nieuwe mensen een bovengrens stellen aan de hoeveelheid nieuwe mensen die een organisatie kan absorberen. “Als je te veel mensen binnenhaalt gaat de organisatie wapperen”, aldus Breugel.

Het personeelsverloop was een kleine smet op de overigens uitstekende resultaten van Cap Gemini. De groei van het bedrijfsresultaat overtrof de stoutste verwachtingen van analisten. Door een margeverbetering van 9,1 procent (in 1996) naar 11 procent behoort Cap Gemini dit jaar waarschijnlijk opnieuw tot de meest winstgevende bedrijven in de branche. Dat het bedrijfsresultaat ruim tweemaal zo sterk steeg als de omzet kan volgens Breugel voor een belangrijk deel verklaard worden uit het feit dat zijn werknemers het percentage werkuren dat bij klanten gedeclareerd wordt hebben opgevoerd tot tussen 65 en 70 procent.

    • Michiel van Nieuwstadt