WTO verwerpt Europese boycot hormoonvlees

ROTTERDAM, 15 JAN. De Europese Unie mag geen verbod instellen op de import van met hormonen behandeld rundvlees uit de Verenigde Staten en Canada. Dat is volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in strijd met de internationale regels voor de vrije handel, zo hebben bronnen binnen de WTO bevestigd. De WTO stelt dat de EU tot nu toe te weinig onderzoek heeft gedaan naar de vraag in hoeverre de residuen van groeihormonen in vlees voor de gezondheid van de consument schadelijk zijn.

De WTO brengt het uitvoerige rapport over deze kwestie officieel morgen pas naar buiten, maar nu is al duidelijk dat de organisatie het importverbod ongerechtvaardigd vindt.

De zaak tussen Europa en de Verenigde Staten speelt al sinds 1989. Brussel ging toen onder druk van consumentenorganisaties over tot een invoerverbod van het Amerikaanse hormoonvlees. In de EU is het gebruik van groeihormonen - zoals glenbuterol - sinds 1988 verboden, maar de VS houden steeds vol dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor die vermeende schadelijkheid.

De WTO stelde de VS in juli vorig jaar na een lange procedure al in het gelijk, maar de EU ging tegen de uitspraak in beroep en overlegde daarbij de gegevens van nieuw wetenschappelijk onderzoek. De commissie van beroep van de WTO, bestaande uit drie juridische en handelsexperts is daarvan niet overtuigd geraakt.

Of de EU wordt verplicht het invoerverbod op te heffen, is nog niet duideljk. In het lange rapport lijkt de mogelijkheid te worden gegeven het verbod wat te wijzigen in plaats van het geheel in te trekken. Een andere mogelijkheid is dat de EU het verbod handhaaft en de VS en Canada, dat zich in de procedure heeft gevoegd bij de VS, compensatie biedt. Die twee landen hoeven dat echter niet te accepteren. De VS en Canada stellen sinds '89 'honderden miljoenen dollars' te hebben verloren door het Europese verbod. De twee handelsmachten worden sinds 1994 in hun klacht tegen de EU gesteund door Australië, Nieuw Zeeland en Noorwegen. Als het beroepscollege van de WTO definitief in deze politiek uiterst delicate kwestie bepaalt dat Europa de boycot moet opheffen staat geen verdere beroepsmogelijkheid meer open. De EU moet in dat geval zijn buitengrenzen binnen vijftien maanden openstellen voor Amerikaans rundvlees. De beslissing van de WTO komt op een moment dat de Europese Commissie juist worstelt met interne problemen rond de veiligheidseisen in verband met de gekke-koeienziekte (BSE). Brussel probeert een akkoord te bereiken met Washington over gemeenschappelijke standaarden voor het inspecteren van pluimveevlees en rund- en varkensvlees. Ook op dat gebied bestaat er een ernstig conflict tussen de VS en de EU, sinds Brussel in augustus bepaalde dat geneesmiddelen en cosmetica geen talg of gelatine mogen bevatten.