Stellingen

Ik vraag mij af hoe een gezegde ('het betere is de vijand van het goede') dat volgens het Kosmos Groot Citatenboek (1986) een Nederlandse zegswijze is (citaat 859) en volgens het Spectrum Citatenboek (1985, 9de druk) een uitspraak van Voltaire is (citaat 2262), tot stelling in een academisch proefschrift verheven kan worden (NRC Handelsblad, 10 januari 1998).

Ik dacht dat stellingen een bepaalde vorm van originaliteit zouden moeten hebben. Het wordt op deze manier wel erg gemakkelijk stellingen te bedenken. Heren promovendi, er staan nog meer citaten in boven aangehaalde citatenboeken!

Overigens ben ik het met de zegswijze op zich volstrekt eens.