Spanje slaat groot alarm om uitbreiding varkenspest

MADRID, 15 JAN. In Spanje is groot alarm geslagen nadat in gebieden rond Madrid, Segovia en Toledo varkenspest is geconstateerd. Dit betekent een belangrijke uitbreiding van het gebied dat in eerste instantie was besmet. Het permanent veterinair comité van de Europese Commissie heeft gisteren besloten alle varkenstransporten in de besmette gebieden te verbieden.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de nieuwe haarden van varkenspest in het centrum van Spanje uitgebroken vanuit het meer oostelijk gebied rond de stad Lérida. Hier was in april een uitbraak die volgens het ministerie van landbouw inmiddels tot de vernietiging van 820.000 varkens en biggen heeft geleid. De oorsprong van de ziekte wordt gezocht in de export van Nederlandse biggen, die met vervalste papieren via Italië naar Spanje zouden zijn gekomen.

Inmiddels is in de nieuwe besmettingszone een begin gemaakt met het op grote schaal vernietigen van varkens en biggen. Rond Segovia zijn inmiddels 55.000 varkens geruimd, in Madrid werden circa 5.500 varkens en biggen vernietigd. Gevreesd wordt dat deze aantallen de komende dagen aanmerkelijk hoger zullen worden. Voor Spanje is de nieuwe uitbraak vooral zorgwekkend, omdat de pest nu dreigt op te rukken naar de gebieden waar Spanjes meest beroemde hammen worden geproduceerd. Het gaat hierbij om de streek rond Salamanca, de centraal-westelijk gelegen regio Extremadura en een aantal streken in het zuidelijke Andalucië.

Volgens verklaringen van boerenorgansaties zou al enige tijd het gerucht de ronde doen over de nieuwe pesthaarden in het centrum van Spanje, zonder dat evenwel waarschuwingen werden gegegeven of maatregelen werden getroffen.

Voor de oorspronkelijke besmettingshaard is Lérida zijn inmiddels een groot aantal van de beperkende maatregelen weer opgeheven, maar voor een aantal gebieden geldt nog wel een transportverbod.