Soeharto sluit nieuw akkoord met IMF

JAKARTA, 15 JAN. De Indonesische president Soeharto heeft vanmorgen diep ingrijpende economische maatregelen aangekondigd om het vertrouwen van de internationale financiële wereld in de economie te herstellen. Hij tekende hiertoe een nieuw akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Vorige week leek het dat de Indonesische regering onder de verplichtingen probeerde uit te komen van een eind oktober met het IMF overeengekomen hulpprogramma ter waarde van 43 miljard dollar. Hierdoor verloren de financiële markten het vertrouwen en daalde de roepia dramatisch.

IMF-directeur Michel Camdessus noemde het akkoord vanmorgen “gedurfd en diep ingrijpend in de kritieke probleemgebieden van de economie”. De markt reageerde lauw op de bekendmaking en beurshandelaren verklaarden dat zij de concrete maatregelen van de regering afwachten.

Opmerkelijk was dat de 76-jarige president hervormingen heeft aangekondigd die rechtstreeks indruisen tegen de zakelijke belangen van zijn familie en naaste zakenvrienden. Ook maakte hij structurele aanpassingen bekend van de vorige week gepresenteerde begroting voor het jaar 1998/99, die als veel te optimistisch werd beoordeeld. De bijgestelde begroting gaat uit van een wisselkoers van 5.000 roepia tegen 1 dollar, vorige week was dat nog 4.000. Ook wordt nu uitgegaan van nul-groei in het komend jaar in plaats van de eerdere groei van vier procent. De Indonesische economie is gewend aan een gemiddelde jaarlijkse groei van 7 procent. Ook het inflatiepercentage voor het komende jaar is bijgesteld van 7 naar 20 procent.

“Als mensen beseffen dat Indonesië een goede beoordeling heeft gekregen van het IMF, hopen wij dat het vertrouwen van de markt in de Indonesische economie zal herstellen”, verklaarde Soeharto. De president was vandaag langdurig te zien op de televisie terwijl hij zijn verklaring voorlas en voor het eerst een publieke persconferentie gaf. Een vereniging van oud-topmilitairen en politici maakte vanochtend bekend liever de huidige vice-president Try Sutrisno als de volgende president te zien. Uit Oost-Javaanse steden komen inmiddels berichten binnen over rellen ten gevolge van voedselprijsstijgingen in de afgelopen dagen.

Het leger heeft verklaard dat het zal optreden tegen mogelijke ongeregeldheden ten gevolge van de crisis.