'Psychiater moet werk een jaar neerleggen'

ROTTERDAM, 15 JAN. De Venlose psychiater H.M.C.A. Bausch moet voor de periode van een jaar haar werk neerleggen.

Dit eiste procureur-generaal I.M.H. van Asperen gisteren voor het gerechtshof in Den Bosch naar aanleiding van een zeer negatief psychiatrisch rapport van Bausch over C. Heuvelmans. Dat rapport speelde een rol bij de ontbinding van het huwelijk van Heuvelmans voor de kerkelijke rechtbank in het bisdom Roermond.

Bausch stelde destijds in het rapport over Heuvelmans dat ze lijdt aan “een beperkte gewetensvorming” en dat ze “bij het aangaan van haar huwelijk niet de wezenlijke verplichtingen daarvan kon overzien”. Ook werd door de psychiater aangevoerd dat bij Heuvelmans op zesjarige leeftijd haar flaporen waren rechtgezet.

Mede op basis daarvan wees de kerkelijke rechtbank in Roermond de eis van de echtgenoot om zijn huwelijk met Heuvelmans te ontbinden, toe. Bausch had haar rapport echter geschreven zonder dat ze Heuvelmans kende. Bovendien had ze haar nooit gezien of gesproken.

Heuvelmans, die inmiddels is hertrouwd, wordt in haar eigen woonplaats nagewezen, omdat ze volgens eigen zeggen door “de kerk als gek is verklaard”.

Ze heeft de procedure aangespannen om enig eerherstel af te dwingen. Daarnaast loopt er ook nog een civiele procedure tegen Bausch voor het gerechtshof in Den Bosch.

Procureur-generaal Van Asperen verweet psychiater Bausch gisteren “zeer onprofessioneel en laakbaar” handelen. Volgens de procureur-generaal was de handelwijze van Bausch een “onacceptabele uitwas van het kerkelijk recht” die niet door de beugel kan. “De maatschappij moet worden behoed voor het optreden van deze psychiater”, aldus Van Asperen. Ze eiste vervolgens dat de psychiater voor een jaar wordt geschorst om “tot enig besef te komen van de onaanvaardbaarheid van haar handelen”. De rechter zal op 24 februari uitspraak doen.

Medio vorig jaar had het medisch tuchtcollege in Eindhoven Bausch al gestraft met een boete van tweeduizend gulden.

Daartegen was de Venlose psychiater zelf in beroep gegaan.