Prijzen van huizen stijgen minder sterk

ROTTERDAM, 15 JAN. De prijzen van koopwoningen zijn vorig jaar minder sterk gestegen dan in de voorgaande jaren. Bovendien was het moeilijker huizen te verkopen. De gemiddelde verkooptijd nam toe van 36 tot 39 dagen. De gemiddelde woning kostte vorig jaar 271.000 gulden, in '96 lag dat gemiddelde nog op 249.000 gulden.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen (NVM). De landelijke prijsstijging bedroeg het afgelopen jaar 8,9 procent, in '96 was dat nog 9,7 procent. De tijd van grote prijsstijgingen van koopwoningen lijkt daarmee voorbij. Dit jaar gaan de prijzen waarschijnlijk 5 tot 7 procent omhoog. De trend van steeds lagere huurverhogingen zet door.

Cijfers van het Kadaster in Apeldoorn geven een iets ander beeld te zien. Volgens het Kadaster is de gemiddelde huizenprijs vorig jaar gestegen van 226.115 gulden naar 249.361 gulden, een stijging met tien procent. In de provincie Utrecht stegen de prijzen met 14 procent, Zeeland scoorde het laagst met 2 procent, zo maakt het Kadaster op uit de ingeschreven akten.

Het aantal verkopen van particuliere woningen is in '97 met 5,5 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vorig jaar kregen 185.648 huizen een andere eigenaar, in '96 waren er dat 175.751. Het aantal koopakten op de vastgoedmarkt steeg vorig jaar met 5 procent naar een totaal van 417.613, tegen 398.879 in '96.

Volgens de makelaars stijgen de huizenprijzen sinds de tweede helft van vorig jaar vooral niet meer zo sterk door het grote aanbod van nieuwbouwwoningen op de Vinex-locaties in de grote steden. Na-oorlogse woningen die in minder goede staat verkeren, raken daardoor minder in trek. Met als gevolg dat de prijs ervan daalt. Vooral in de regio's Haaglanden en Utrecht is dat al te merken.

Het verschil tussen de cijfers van de makelaars en die van het Kadaster wordt verklaard uit het feit dat de NVM de prijsuitschieters naar boven en beneden niet meerekent. Dat geeft volgens de woordvoerder van de NVM 'een reer beeld.' Het Kadaster becijfert de gemiddelde prijsstijging van vorig jaar op 10 procent, de NVM komt 1,1 procent lager uit. Dat komt doordat de organisatie al rekening houdt met de afvlakking van de prijzen in het laatste kwartaal.

Het totale uitstaande bedrag aan hypothecaire krediet lag vorig jaar ruim 19 procent hoger dan het jaar ervoor. De totale hypotheekschuld bedroeg ruim 411 miljard gulden. Het aantal bestaande hypotheken dat huizenbezitters tegen nieuwe voorwaarden oversloten, steeg van 30 naar 40 procent. De NVM vreest dat de financieringsmogelijkheden in sommige gevallen niet reeël zijn. De organisatie is bang dat veel mensen de lasten slechts met veel pijn en moeite kunnen dragen.

De huren van woningen stegen vorig jaar gemiddeld met 3,5 procent. Het jaar ervoor was dat nog 4 procent. De NVM verwacht dat de trend van lagere huurverhogingen zich de komende jaren voortzet. Dat geldt vooral voor de duurdere huizen. Steeds vaker zal er sprake zijn van bevriezing of zelfs verlaging van huren. De NVM verwacht voor dit jaar een huurverhoging van 3,1 procent. De verkoop van huurwoningen steeg vorig jaar en de leegstand van duurdere flats buiten de Randstad nam eveneens toe. Het Kadaster wijst er op dat ook het aantal hypotheken op schepen vorig jaar met 6 procent is gestegen.