Prijs boeken voor Havo en VWO gaat fors omhoog

ROTTERDAM, 15 JAN. De kosten van schoolboeken voor leerlingen in de hoogste klassen van Havo en VWO zullen verdubbelen na invoering in augustus van de 'tweede fase' op middelbare scholen. Dit blijkt uit een berekening van de vereniging van schoolleiders (VVO).

In het gunstigste geval stijgen de kosten met ruim 700 gulden per jaar voor zowel Havo- als VWO-leerlingen; in het meest ongunstige geval is dat het dubbele van dit bedrag. Leerlingen moeten dan in totaal tussen duizend en zeventienhonderd gulden aan verschillende leermiddelen uitgeven.

Alle leerlingen moeten (nu ook) twintig procent van hun schoolboeken kopen, zoals individuele werkboeken. De rest van de boeken huurt bijna eenderde van de leerlingen bij boekverkopers tegen commerciële tarieven. Maar door de verhoogde kosten van de nieuwe boeken verwachten veel boekverkopers deze boeken niet te kunnen verhuren. “Die investering wordt voor ons onbetaalbaar, omdat die boeken om de paar jaar zullen worden vernieuwd”, aldus J. Peerdeman, secretaris van de vereniging Samenwerkende Educatieve Boekverkopers. Als de leerlingen hierdoor alle nieuwe boeken zelf moeten betalen, zijn Havo-leerlingen 1.400 gulden extra kwijt en VWO-leerlingen 1.250 extra.

Bijna tweederde van de scholen koopt boeken zelf centraal in en verhuurt die aan leerlingen, waardoor deze gemiddeld dertig procent van de kosten per boek dragen. Deze groep heeft met het gunstige scenario te maken en zal ongeveer 700 gulden extra moeten betalen. Alle leerlingen van boven de 16 die schoolgeld betalen, zullen zo'n 2.575 gulden kwijt zijn aan middelbaar onderwijs.

Eenderde van de middelbare scholen begint al in augustus met de tweede fase. Scholieren moeten dan zelfstandiger leren dan nu het geval is, zodat zij beter worden voorbereid op het hoger onderwijs. De VVO spreekt morgen met het ministerie van Onderwijs over de kostenstijging, omdat dit departement volgens de VVO medeverantwoordelijk is. “Zij willen dat wij het onderwijs vernieuwen en daar horen nieuwe boeken bij. Die kosten geld. Wij verwachten dat ouders ons weer de zwartepiet zullen toespelen”, zegt E. Smith, adjunct-directeur van de VVO.

De oorzaken van de kostenstijging zijn onder meer de toename van het aantal vakken. Daarnaast beschrijven de nieuwe boeken allerlei vaardigheden die leerlingen in de tweede fase moeten leren. De uitgevers erkennen dat de boeken duurder worden, maar weigeren nu al prijzen te noemen.