Politiefalen

Nu op meerdere plaatsen blijkt dat de politie faalt door te laat ingrijpen dient gezegd dat dit te maken heeft met de organisatie, niet aangepast aan toenemende rellen.

Om met grotere groepen samen snel op te treden is kazernering dan wel bij elkaar wonen noodzakelijk. Niet van her en der bijeengetrommeld worden. Wij zien dat bij de marechaussee die dit van oudsher deed.

De oplossing is: geef de mobiele politie aan de marechaussee, die beter gedisciplineerd, minder ondernemingsraad en minder pretenties heeft. Aangevallen politie moet zich beter kunnen verdedigen, ook al heeft dat de dood van de aanvaller tengevolge.