Particuliere investeerders; Jorritsma zoekt partners spoorlijnen

DEN HAAG, 15 JAN. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil particuliere investeerders nauw betrekken bij de hogesnelheidslijn en de Betuwelijn. Bedrijven krijgen de gelegenheid het ministerie te laten weten in welke vorm zij bij die projecten betrokken zouden willen worden.

Op basis van die suggesties en wensen wil de minister dan eind dit jaar een 'privatiseringsmodel' formuleren. Volgens dat model kunnen dan aanbestedingen plaatsvinden.

Dit blijkt uit twee brieven die de minister hierover gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit een toelichting die twee van haar topambtenaren vanmorgen verstrekten, blijkt dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is uitsluitend financiers voor de aanleg van de spoorlijnen te zoeken. Als het op lenen aankomt is immers niemand goedkoper uit dan de staat.

Jorritsma zoekt naar grotere samenwerkingsverbanden, waarin bijvoorbeeld de exploitatie van een winkelcentrum, een vergadercentrum, een kantorencomplex en een station samen met de exploitatie van de spoorlijn en eventueel het vervoer daarover in één hand komen.

In de begroting is bij de twee grote projecten in totaal ruim drie miljard gulden aan private financiering ingeboekt.

De totale bijdrage van particuliere investeerders zou in de voornoemde samenwerkingsverbanden echter veel groter zijn. Mocht het niet lukken om de begrote drie miljard binnen te halen, dan zal Jorritsma of haar opvolger alsnog bij de minister van Financiën moeten aankloppen. De bouwkosten liggen immers vast.

Op het ministerie is men ervan overtuigd dat er in de markt veel belangstelling bestaat voor zulke samenwerkingsverbanden rondom een spoorlijn.

Toen het ministerie vorig najaar een tender uitschreef om adviseurs te werven voor het privatiseringsproject, schreven 43 partijen in. Drie daarvan zijn inmiddels ingehuurd.

Het initiatief van Verkeer en Waterstaat strookt met een plan van ABN Amro, dat vorige maand een rapport over de private betrokkenheid bij infrastructuur aanbood aan minister Zalm (Financiën) en Jorritsma.

De bank bepleitte dat overheid en bedrijfsleven al in een heel vroeg stadium van de planvorming om de tafel gaan zitten, en niet pas als alle plannen al min of meer vastliggen zoals nu.

Het tracébesluit voor de hogesnelheidslijn, waarin de ligging van de spoorbaan nauwkeurig vastligt, wordt dit voorjaar verwacht. Daar kunnen particuliere investeerders niets meer aan veranderen.