Kwijtschelding

In de laatste alinea van het artikel 'Stijging van de lokale lasten is afgeremd' (8 januari) staat: “Wie nu een kwijtschelding heeft voor betaling van OZB heeft niets aan 100 gulden korting op deze belasting'.

Dat is niet juist. Burgers die voor kwijtschelding in aanmerking komen, krijgen een zogenaamde negatieve aanslag, op basis waarvan de 100 gulden aan de betreffende burgers wordt uitbetaald.