Kwart Nederlandse bevolking psychisch ziek

Circa een kwart van de bevolking is ooit psychisch zo ziek dat behandeling nodig is, constateert de Raad voor volksgezondheid en zorg. Daarmee is nog niets gezegd over de omvang van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg.

Eind 1995 stonden er 38.000 patiënten ingeschreven in de psychiatrie (exclusief de patiënten in de verpleeghuizen). Eind 1980 waren dat er nog 29.000. Per duizend inwoners is de groei minder groot en blijkt de vraag stabiel.

In de psychiatrische ziekenhuizen daalde niet alleen de gemiddelde verpleegduuur van 213 dagen (in 1980) tot 152 dagen (in 1995), ook het aantal patiënten dat langer dan een jaar was opgenomen daalde in die periode, met 7 procent tot bijna 60 procent.

Een heel ander beeld levert de ambulante zorg op. Het zijn daarbij vooral de Riaggs (Regionaal instituut voor ambulante geestelijke gezondheidszorg) en de vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters die aanzienlijk meer klanten trekken. Zo steeg het aantal patiënten bij het Riagg van 76.000 in 1980 tot bijna 280.000 in 1995, bijna vier keer zo veel.